10 oktober | BouwCirculair Congres 2017 | Voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt en te maken heeft met circulair denken en doen binnen de eigen organisatie

Alles over parkeren

PARKEER24 is hét magazine van Nederland over onder meer parkeerbeleid, (fiets)parkeeroplossingen, exploitatie, bouw en parkeerdata. Het magazine biedt, in nauwe  samenwerking met haar externe Adviesraad, houvast voor  zowel de parkeerprofessional als mensen die incidenteel met parkeervraagstukken te maken hebben. Maar ook projectontwikkelaars, architecten,  verkeerskundigen, wethouders, facility managers  en andere functionarissen die af en toe met parkeren te  maken krijgen, hebben aan PARKEER24 een informatieve en inspirerende informatiebron.
 

PARKEER24 4 van 2017

SpecialParkeren en bedrijventerreinen


Met onder meer:

  • Kennis overbrengen en samenwerken
  • Synergie tussen parking, mobility en energy
  • Bedrijvigheid faciliteren en verantwoordelijkheid nemen
  • Parkeren op orde op bedrijventerreinen
  • Nooit meer gratis parkeren in binnenstad Kampen

Dit nummer lezen

Dit nummer verscheen op 28 september 2017 op de deurmat. U kunt deze editie nu lezen in onze digitale bibliotheek. Daarvoor dient u een lidmaatschap bij Acquire Publishing te hebben. Bekijk hier de voordelen.
 
U kunt deze editie ook los bestellen. Mail naar klantenservice@acquirepublishing.nl
Kosten: €19,95,- (exclusief BTW en verzendkosten)