Alles over parkeren

PARKEER24 is hét magazine van Nederland over onder meer parkeerbeleid, (fiets)parkeeroplossingen, exploitatie, bouw en parkeerdata. Het magazine biedt, in nauwe  samenwerking met haar externe Adviesraad, houvast voor  zowel de parkeerprofessional als mensen die incidenteel met parkeervraagstukken te maken hebben. Maar ook projectontwikkelaars, architecten, verkeerskundigen, wethouders, facility managers en andere functionarissen die af en toe met parkeren te maken krijgen, hebben aan PARKEER24 een informatieve en inspirerende informatiebron.

PARKEER24 nummer 5 van 2019

SpecialBeheer en Exploitatie

PARKEER24 nummer 5 heeft als thema Beheer en Exploitatie. Laat je inspireren door het uitgebreide dossier met verschillende onderwerpen zoals de noodzaak van data, gemeentelijk parkeerbeleid en averechtse oplossingen, handvatten voor beleid ten aanzien van laadinfrastructuur en het nut en de noodzaak van tenderen en pilots.   

Dit nummer lezen

Dit nummer verscheen op 15 november 2019. Je kunt hier het magazine downloaden.