Agenda

Cursus 'Anders kijken naar Parkeernormen'

Hoe maak je een goede parkeeropgave, rekening houdend met factoren als alternatieve mobiliteitsdiensten, het veranderend wettelijk kader en een juiste kosten-batenverhouding? Hoe ontwikkel je een parkeereis die recht doet aan de parkeerdruk die meebeweegt met de ontwikkelingen? De cursus Anders kijken naar Parkeernormen geeft op deze en meer vragen antwoord.

In deze training van een dag bieden de toptrainers u inzicht in de methodiek van parkeernormering en de vertaling naar de gemeentelijke praktijk van het komen tot een parkeereis, die recht doet aan de bestaande parkeerdruk en mee kan bewegen met toekomstige ontwikkelingen. Er worden instrumenten aangereikt en interactief geoefend met de toepassing gebaseerd op concrete praktijkvraagstukken.

Voor wie?

Deze cursus is speciaal ontwikkeld voor de gemeenteambtenaar die voor diverse, uitdagende (woning-)bouwopgaves wordt gesteld. Ook medewerkers van adviesbureaus en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom. Ga voor meer informatie naar: www.parkeernormen-anderskijken.nl

Deel dit artikel