Artikel

De boeiende uitdaging bij parkeergarage Triade

In nummer 4 van Parkeer24 kon u lezen waarom de gemeente Assen BetonRestore inschakelde om de jarenlange structurele wateroverlast in parkeergarage Triade op te lossen. In dit artikel leest u hoe het bedrijf het heeft aangepakt.

Erik Colijn, technisch directeur, en Tim Bomers, projectleider,  zijn beiden namens BetonRestore betrokken bij de grootscheepse renovatie van parkeergarage Triade in Assen. Nadat de gemeente Assen bij de tweede aanbesteding voor Triade op basis van prijs en plan van aanpak koos voor de door BetonRestore voorgestelde Hotspray spuittechniek als duurzame invulling van het bestek, heeft BetonRestore eerst een analyse gemaakt van de bestaande afwerking, van de opbouw en van de oorzaken van de lekkages. Ook zijn de vloeren en bouwkundige detailaansluitingen op twintig locaties opengehaald om destructief onderzoek te doen. Colijn: “In Triade hadden we te maken met drie soorten vloeren – een zonaanschenen dakvloer op de bovenste verdieping,een tussenvloer en de geïsoleerde dakvloer op de onderste verdieping die het dak vormt van de er ondergelegen AH supermarkt – en met drie omgevingscondities. Drie situaties met elk een eigen systeemontwerp. Een flinke, maar wel boeiende uitdaging.”

Planning

Een andere uitdaging was het logistieke proces en de planning eromheen. Bomers: “De opdrachtgever verwacht namelijk dat de garage operationeel blijft gedurende de werkzaamheden.” Daarnaast moest er rekening worden gehouden met de normen voor omgevingsgeluiden, trillingen en geluiden naar de onderliggende winkels, die maximaal 85 dBA mochten zijn. Tenslotte was er nog een logistieke uitdaging dat het parkeerdak van Triade ook toegang gaf tot een ander parkeerdak van een andere eigenaar. In de gehele renovatie was vanwege de algehele veiligheid en de werkzaamheden aan de parkeerdak ontsluiting  met de hellingbaan een korte algehele sluiting van de garage noodzakelijk. Bomers: “We hebben  die tijd echter optimaal benut door in die periode ook heel andere zaken aan te pakken zoals het optimaliseren van de installaties zoals bijvoorbeeld de verlichting. Daarbij is de bestaande TL-verlichting vervangen door LED-verlichting met zonegestuurde sensoren , wat natuurlijk niet alleen duurzaam is maar ook een extra energiebesparing oplevert.”

Techniek

Bij de techniek ging het om het uitpuzzelen van een aantal hoofditems, vertelt Colijn: het hemelwaterafvoersysteem, de dilataties en de geluidsoverlast. De oplossing was Betodec SP een hightec flexibel blijvende kunststofafwerking op basis van hotspray spuittechnieken, die BetonRestore al sinds 1995 toepast. “Op parkeerdaken met deze waterkerende membraantechniek, die is opgenomen in de lijst van oplosmiddelvrije coatings en dus goed is voor het milieu, geven we tien jaar verzekerde garantie. Dat houdt in dat de klant tien jaar lang gegarandeerd de functionaliteit van het systeem krijgt. Zowel op waterdichtheid met statische en dynamische scheuroverbrugging als op functioneel gebruik. Die garantie is mogelijk omdat het Betodec SP systeem een hoogkwalitatief PU-hybride membraan heeft die duurzaam elastisch blijft tot aan minus 40 graden Celsius onder nul. Binnen het traject van Triade trekken we gezamenlijk met Sika op die als een van de weinige marktspelers invulling kan geven aan de hoogwaardige productspecificaties benodigd voor een duurzaam eindproduct.” 

 

Klik hier voor het complete artikel als PDF. Het eerste deel van het tweeluik leest u hier.

 

Dit artikel verscheen in Parkeer24, nummer 5, november 2018.

Deel dit artikel