Artikel

Oslo wil Car Free centrum

Met het Car Free City Project wilde de Noorse hoofdstad Oslo de privéauto’s uit de binnenstad verbannen en Oslo een groene en inclusieve stad maken. Inmiddels zijn de ambities bijgesteld van ‘geen’ naar ‘zo min mogelijk’ privéauto’s.

Het plan, dat gaat over een gebied met een totale oppervlakte van circa 1,3 vierkante kilometer, kent een doorlooptijd van vier jaar (2015-2019). Een belangrijk moment was in de zomer van 2017 toen in zes pilotgebieden in het centrum on-street parkeerplaatsen werden opgeheven. Vervolgens kwam er in de zomer van 2018 een nieuwe verkeerscirculatie met als belangrijk uitgangspunt doorgaand autoverkeer in oost-west richting door de binnenstad voorkomen. Daarbij werd wel gegarandeerd dat zakelijke transporten en bevoorrading van goederen intact bleven. Ook de gehandicaptenparkeerplaatsen on-street bleven gehandhaafd. In 2019 zullen meer voetgangersgebieden worden ingericht, evenals gebieden waar fietsers en voetgangers voorrang hebben. Ook komen er meer eenrichtingsstraten voor auto’s. 

De oorspronkelijke radicale plannen om geen privéautos in het plangebied toe te staan stuiten aanvankelijk op veel verzet. Het gaf de initiatiefnemers het besef dat een dergelijke ingreep niet kan worden opgelegd, maar alleen tot stand kan komen in samenwerking met bedrijven, organisaties en inwoners. Daarom worden ook de maatregelen waarmee privéautos uit het gebied worden verbannen gefaseerd ingevoerd. 

Inmiddels zijn in het plangebied wel alle 750 on-street parkeerplaatsen verdwenen. Automobilisten kunnen terecht in de nabijgelegen parkeergarages, die plaats bieden aan 6000 auto’s. 

Dit artikel is verschenen in PARKEER24 nummer 1, februari 2019.

Deel dit artikel