Artikel

Geen proef gratis parkeren in Alphen

Ondernemers in het Stadshart van Alphen aan den Rijn pleitten dit najaar tevergeefs voor een proef van een half jaar met anderhalf uur gratis parkeren in het Stadshart. College en raad gingen niet akkoord, met name vanwege onduidelijkheid over financiering van het vervolg mocht de proef een succes blijken te zijn.

Eric Carree is voorzitter van de Vereniging van Ondernemingen Alphen aan den Rijn (VOA) en voor dit onderwerp mede woordvoerder van de Stichting Centrummanagement. Hij wijst erop dat het Stadshart van Alphen aan den Rijn jarenlang was verpauperd en nodig moest worden aangepakt. “Dat heeft lang geduurd, maar de afgelopen jaren is dat door de gemeente voortvarend aangepakt.


Er is veel gesloopt en vervangen door nieuwbouw en het centrale Thorbeckeplein en de omliggende straten hebben een andere uitstraling gekregen. Nu is het tijd voor een volgende stap, een level playing field creëren met omliggende gemeenten. En ervoor zorgen dat je als het Stadshart gereed is weer winkelend publiek naar Alphen krijgt en/of minder afvloeiing krijgt naar andere steden. 

Half jaar 

Het is om die reden dat de VOA al in 2014 bij de gemeente vroeg om voor een half jaar een proef te doen met anderhalf uur gratis parkeren in het Stadshart. De gederfde parkeer inkomsten daarvan bedroegen volgens de Gemeente ruim 1 miljoen euro. De VOA en de Stichting Centrummanagement wilden dat de gemeente de kosten van de proef volledig voor haar rekening zou nemen. Carree: “Daar zijn een aantal redenen voor: ten eerste is het moeilijk om 200 zelfstandige ondernemers ervan te overtuigen dat ze ook moeten bijdragen. En ten tweede hebben veel van die ondernemers net de crisis achter de rug.” 


De VOA begreep wel dat de situatie anders zou komen te liggen, wanneer de proef zou uitwijzen dat gratis p
arkeren wel degelijk invloed zou hebben op de aantrekkingskracht en de omzet van de winkels in het Stadshart. “Daarom hebben wij tegen de gemeente gezegd: wij gaan al tijdens de proef aan de slag met de ondernemers om ervoor te zorgen dat als het gratis anderhalf uur parkeren wordt voortgezet na het half jaar er ook een bijdrage van de ondernemers komt. En we accepteren als VOA en Stichting Centrummanagement als we dat niet voor elkaar krijgen dat de situatie weer wordt zoals voor de proef.


De proef was aanvankelijk gepland voor de periode september 2017-maart 2018. “Je hebt dan een representatieve periode, inclusief de decembermaand. Bovendien heb je dan een antwoord op de vraag of gratis parkeren wel of niet bijdraagt aan een hoger aantal bezoekers.” De VOA erkende daarnaast dat gratis parkeren alleen niet voldoende is voor een vitaal en succesvol Stadshart: “Daaraan moeten ook winkeliers bijdragen door een aantrekkelijk winkelaanbod, er moet een eigentijdse uitstraling van de winkelpanden komen, er moeten activiteiten georganiseerd worden etc. En je moet iets doen met de leegstand. Het moet kortom een totaalplan zijn. Inclusi
ef citymarketing. Daarnaast kunnen winkeliers bijvoorbeeld een systeem met pasjes bedenken of bij een bepaald bestedingsbedrag een parkeerkaartje aanbieden. 

Ondernemersfonds 

Om de bijdrage van de ondernemers te verzekeren, werd een paar jaar geleden geprobeerd een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) op te zetten. Het bleek echter heel moeilijk om aan de vereiste 50 procent te komen. “Daarom hebben we als VOA gepleit voor een Ondernemersfonds. Daarbij leg je als gemeente aan de niet-woningen een extra OZB op, die je als investering – en dus niet als een extra belasting!! – gebruikt voor gezamenlijke activiteiten van ondernemers. En een onderdeel van die gezamenlijke activiteiten kan ook het aanbieden van deels gratis parkeren zijn. Daarbij komen gelden uit een bepaald gebied ook alleen ten goede aan dat specifieke gebied.”   


De verantwoordelijk wethouder slaagde er niet in om de rest van het college en de raad te overtuigen van de noodzaak de ruim 1 miljoen inkomstenderving voor de proef te  accepteren Daarnaast gaf de wethouder steeds opnieuw aan dat de winkeliers al tijdens de proef zouden aangeven dat men daarna ‘substantieel’ zou bijdragen. Als VOA en Stichting Centrummanagement wilden we echter wachten op de uitkomsten. Wel wilden we uitspreken dat we uiteraard zouden meedenken over de financiering van 1,5 uur gratis parkeren na de proef. Die toezegging bleek echter onvoldoende om de rest van het college te overtuigen.” 


Hoewel de proef nu van de baan is, heeft de raad wel een motie aangenomen, waarin een aantal maatregelen over parkeren worden genoemd. Zo wordt bijvoorbeeld parkeren per minuut ingevoerd. “Daarmee wordt het niet gratis parkeren, maar wel aantrekkelijk parkeren.” Ook heeft het college aangegeven de mogelijkheid voor een Ondernemersfonds serieus te gaan onderzoeken. Daarmee heeft de politiek volgens de VOA in ieder geval een eerste stap gezet richting de ondernemers. “Hoewel er de laatste jaren flink is doorgepakt, heeft het veel te lang geduurd voordat dat gebeurde. Eigenlijk had de politiek door de proef te financieren dat een beetje goed kunnen maken. Zodat zowel politiek als ondernemers daarna weer met een schone lei konden beginnen en werken aan een gezamenlijk belang: een vitaal Stadshart in Alphen aan den Rijn.” 

Dit artikel komt uit PARKEER24 05/2017. Door: Peter Bekkering

ReactieAlphen.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel