Artikel

Studeren op parkeren: Hoe de verkeersprofessional zijn vak bijhoudt

Vier studenten van de Hogeschool Windesheim vroegen in opdracht van Acquire Publishing aan acht verkeersprofessionals hoe zij hun vak bijhielden. Het betrof vier gemeenteambtenaren, een provincieambtenaar, twee medewerkers van een interprovinciaal OV-bureau en een medewerker van een commercieel adviesbureau.

Het allerbelangrijkste voor het bijhouden van kennis is persoonlijk contact met gemeenten en andere partijen. Dit kan door het bezoeken van congressen en het deelnemen aan verschillende overleggen en gesprekken. Maandelijkse overleggen met andere gemeenten of andere provincies worden genoemd als de belangrijkste bron om informatie, kennis en inspiratie op te doen.  Congressen dienen hetzelfde doel maar worden vaker bezocht voor acquisitie en het verbreden van het netwerk.

De geïnterviewden geven bij vakbladen, nieuwsbrieven en nieuwsberichten voornamelijk koppen en titels te lezen en ze te scannen op interessante artikelen. De interessante artikelen worden vervolgens gedeeld met collega’s.

Als er informatie nodig is over een bepaald onderwerp wordt Google gebruikt om specifieke en relevante artikelen op te zoeken. Over het waarom is een van de geïnterviewden duidelijk: “Alle informatie die in die eindeloze hoeveelheid artikelen te vinden is, kan namelijk niet onthouden worden”. Of zoals een ander het formuleert: “Eind vorige eeuw was je echt gericht op zoek naar informatie, tegenwoordig lijkt het alsof de informatie jou opzoekt.”

De geïnterviewden gebruiken ook social media en dan vooral Twitter en LinkedIn. Doel is vooral het bijhouden van waar collega’s en andere bedrijven mee bezig zijn.

Bijdrage

Heeft u een bijdrage voor deze rubriek? Neem contact op met erna@acquirepublishing.nl.

Deel dit artikel