Artikel

Rotterdam The Hague Airport verhoogt parkeertarieven na onderzoek

Rotterdam The Hague Airport heeft de tarieven voor parkeren met acht procent verhoogd na onderzoek van masterstudent Frank Siebers van de Erasmus Universiteit. Uit het onderzoek van Siebers bleek dat een prijsverhoging twee voordelen had: het verhoogt de opbrengsten in de relatief rustige maanden en verlaagt de vraag juist in de drukke maanden, wanneer de parkeerruimte schaars is.

Siebers deed onderzoek naar de prijselasticiteit van de vijf parkeerterreinen bij Rotterdam The Hague Airport. Over het geheel genomen is er sprake van een prijselasticiteit van -0,95. Er zaten echter grote onderlinge verschillen in prijselasticiteit tussen verschillende doelgroepen (vrijetijds- of zakenreizigers) en de periode waarin gevlogen werd. In de zomermaanden was er bijvoorbeeld sprake van een absolute prijselasticiteit boven de 1 – met ander woorden: een prijsverhoging van één procent zou leiden tot een procentueel grotere daling van de vraag.

Meer inkomsten, minder vraag in drukke periode 

Zakenreizigers bleken zich, zoals verwacht, niet heel veel aan te trekken van prijsfluctuaties. “Vakantiegangers bleken gevoeliger voor een prijsverhoging. Dit nam toe wanneer de vakanties korter waren”, legt Siebers uit die in zijn studie een verhoging van 8 procent als uitgangspunt nam, mede omdat hiermee naar schatting de inkomsten zouden worden gemaximalizeerd. Bovendien was de verhoging procentueel van dezelfde aard als een eerdere verhoging in 2015.

De inkomsten zouden hiermee stijgen in alle maanden, behalve in mei, juni, augustus en september. “Acht van de twaalf maanden zou het vliegveld dus meer inkomsten uit parkeren halen. En in de overige vier maanden zou dit voor minder vraag zorgen, wat weer goed uitkomt met de beperkte capaciteit in die drukke periodes”, aldus Siebers. De prijsverhoging is inmiddels ook daadwerkelijk doorgevoerd.

Stappen naar dynamisch beprijzen 

Deze manier van beprijzen is een tussenweg tussen statische prijsbepaling, waarbij de prijs slechts sporadisch verandert en niet afhankelijk is van de vraag, en volledige dynamische prijsbepaling, waarbij de prijs elk uur verandert. “Volledige dynamische prijzen zijn echter niet mogelijk op een luchthaven, omdat er niet veel parkeer alternatieven beschikbaar zijn.

Mensen kunnen op het laatste moment niet beslissen tussen verschillende alternatieven op een luchthaven, als deze er niet zijn. Hierdoor zouden mensen voor verassingen kunnen komen te staan op het vliegveld, wat nadelig is voor de reisbeleving van de mensen. In de stad konden ze daarentegen gemakkelijk tussen parkeergarages schakelen. Daarom zou een mogelijke volgende stap in dit onderzoek op de luchthaven kunnen zijn dat voor elke maand of week verschillende prijzen worden toegepast, wat een stap dichterbij volledig dynamische prijzen is en meer zekerheid voor de mensen geeft”, concludeert Siebers.

Vraag beter voorspellen 

Siebers beveelt onder meer aan om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen door bijvoorbeeld meer onderzoek te doen naar de herkomst van parkeerders. “Parkeerders die van ver komen, willen waarschijnlijk meer betalen voor hun parkeerplaats in vergelijking met mensen die dicht bij de luchthaven wonen. De reden hiervoor is dat de eerste meer kosten maken om bij de luchthaven te komen”, schrijft hij. Ook zou het interessant zijn voor de luchthaven om een nog betere voorspelling op het gebied van parkeervraag te doen om zo de inkomsten verder te verhogen in de toekomst.


Dit artikel komt uit PARKEER24 03/2018

Deel dit artikel