Artikel

De juiste garage op de juiste plaats

Eind december wordt in hartje Den Haag de ondergrondse parkeergarage Museumkwartier in gebruik genomen. De garage is om meerdere redenen bijzonder, aldus eigenaar Interparking.

De garage heette aanvankelijk Tournooiveld, maar de naam ‘Museumkwartier’ sluit beter aan bij de omgeving waar de garage zich bevindt. Zo bevinden zich op loopafstand verschillende musea en theaters, waaronder het Mauritshuis en de Koninklijke Schouwburg. “Door de naamgeving van de garage gelijk te houden aan het gebied, wordt de garage gemakkelijker vindbaar”, zo liet de Haagse wethouder Boudewijn Revis weten bij de onthulling van de nieuwe naam. 

 

Eigenaar van de drielaagse parkeergarage Museumkwartier met 320 plaatsen is Interparking. Volgens   Johan Tol en Rolf Oostendorp van Interparking is de garage om twee redenen bijzonder, de ontstaansgeschiedenis en de faciliteiten. De garage is een particulier initiatief van de stakeholders in het gebied, waaronder cultuurinstanties, bewoners en ondernemers. De planvorming en realisatie is opgepakt door de projectontwikkelingscombinatie PTV (SENS en Dura Vermeer). De rol van de gemeente Den Haag daarbij is om de binnenstedelijke ontwikkeling te bevorderen door deze private partijen te faciliteren. Oostendorp: “We zijn trots dat we bij het ontwerp een actieve rol hebben gespeeld. Natuurlijk is het echte ontwerp afkomstig van de ontwikkelingscombinatie, maar bij het functionele ontwerp hebben we goed samengewerkt met PTV. Het is echt een joint effort geworden. Zowel tussen PTV en de stakeholders als tussen PTV en Interparking.” 

Tweerichtingswokkel

Hij noemt een voorbeeld: “Het oorspronkelijke project voorzag in hellingbanen buiten de bak. Dat leidde ertoe dat de werkzaamheden heel dicht op de panden zouden plaatsvinden. Dankzij onze expertise met stijgen en dalen in parkeergarages en het los van elkaar in- en uitrijden is er in plaats daarvan uiteindelijk een tweerichtingswokkel gekomen, waarmee je optimaal kunt stijgen en dalen en waarbij je de circulatie aan het einde hebt. Bovendien kun je het parkeergeleidingssysteem optimaal gebruiken, omdat je al bij binnenkomst ziet of -1 vol is en direct kunt doorrijden. Daarmee zijn zowel de rijroute naar de parkeerplek als de looproutes erna of ervoor kort en overzichtelijk. We kunnen dus met minder borden de bewegwijzering aanbrengen. .” 

 

De garage biedt ook veel ruimte dankzij de grote overspanningen van 16 meter en daardoor het kleine aantal kolommen. Tol: “De zichtlijnen zijn daardoor optimaal. Bovendien is er haaks parkeren in plaats van schuin parkeren in combinatie met brede rijbanen. De rijbanen in Museumkwartier zijn 6 meter breed, de parkeervakken zijn 5 meter lang en 2,5 meter breed. Doordat er bovendien eenrichtingsverkeer is, is er veel ruimte om een andere auto en voetgangers te passeren.” Oostendorp: “Als je kijkt naar de randvoorwaarden, waarbinnen het project is gerealiseerd, is dit een excellente parkeergarage. En dat komt mede omdat wij weten wat consumenten belangrijk vinden bij het functionele ontwerp.”

Online reserveren

Daar waar Interparking online reserveren bij een eerder project, parkeergarage Markthal in Rotterdam, geleidelijk invoerde, is het bij parkeergarage Museumkwartier vanaf de start al onderdeel van het marketingconcept. Oostendorp: “Het is niet voor niets dat we al een jaar geleden om de tafel zijn gaan zitten met de stakeholders, dat de website www.parkerenintournooiveld.nl al een jaar bestaat. En dat alle bestemmingen zoals musea, schouwburg etc. al op de website staan. Zodat we bij de opening er al mee aan de slag kunnen. Temeer omdat we net als de stakeholders en de ontwikkelingscombinatie erin geloven dat dit de juiste garage op de juiste plaats en op het juiste moment is.”

Ligging

Daarbij is ligging belangrijker dan loopafstand, verwachten Oostendorp en Tol: “Het wordt een aantrekkelijk nieuw bronpunt, omdat je vanuit de parkeergarage zo naar de Hofvijver, het Binnenhof, Noordeinde, het Lange Voorhout en het Mauritshuis loopt. Omdat het een leuk gebied is, verwacht ik daarom ook veel dagjesmensen. Ooit was het Tournooiveld één van de toegangspoorten van Den Haag. Met parkeergarage Museumkwartier op die locatie, herstel je die functie weer in ere.”

 

Oostendorp en Tol verwachten dat online reserveren een belangrijke tool gaat worden. Oostendorp: “Daarop hebben we ook ingespeeld door bij de inrit kentekenparkeren en QR-codes mee te nemen. Deze functionaliteiten bieden de mogelijkheden om nauw samen te werken met de ondernemers in de omgeving. Want we zien als trend dat de consument – ondermeer via internet – steeds meer op zoek gaat naar de “total journey” en daar willen we met parkeren en het online reserveren ook op inspelen. Want die groep vindt het prettig van tevoren te weten, dat er voor een bepaald tarief zeker op die locatie geparkeerd kan worden .”

 

Parkeergarage Museumkwartier is nadrukkelijk onderdeel van de omgeving. Oostendorp: “Daarom hebben we bij de wayfinding ook elementen uit de omgeving gebruikt, zoals het Torentje, dat verwijst naar het Binnenhof; Het meisje met de parel, dat verwijst naar het Mauritshuis; twee maskers, die verwijzen naar de Koninklijke Schouwburg en een ridder, die verwijst naar de naam van het Tournooiveld.”

 

De garage gaat eind december 2016 open. In de loop van 2017 wanneer ook de omgeving klaar is, volgt de officiële opening.

Deel dit artikel