Artikel

Gedrag sleutel bij parkeren in stedelijke woonwijken

De druk op de beschikbare parkeerplaatsen in stedelijke woonwijken neemt toe en de mogelijkheden om hier iets aan te doen zijn beperkt. Wil je de parkeerdruk daar aanpakken, dan zou je ook eens moeten denken aan, tariefdifferentiatie, gekoppeld aan de vraag welke afstand tot een parkeerplaats aanvaardbaar is. Dat zegt Daniëlle Snellen, sinds 2002 senior wetenschappelijk onderzoeker mobiliteit en verstedelijking bij het Planbureau voor de Leefomgeving.