Bedrijfsnieuws

Digitale bezwaar- & beroepsschrift een succes

Vanaf augustus 2014 zijn wij de eerste parkeerdienstverlener in Nederland die parkeerders de mogelijkheid biedt om hun bezwaar- en/of beroepsschrift digitaal in te dienen. Op de naheffing parkeerbelasting wordt verwezen naar de mogelijkheid om digitaal bezwaar in te dienen. De parkeerder kan naast het indienen van zijn bezwaarschrift ook direct de benodigde documenten uploaden. Het digitaal indienen van bezwaar- en/of beroepsschriften wordt binnenkort in alle gemeenten gefaciliteerd waar P1 de dienstverlening verzorgd. Wij bieden onze parkeerders met deze digitale parkeerdienstverlening een klantvriendelijk alternatief.

Twee maanden na de introductie constateren wij dat in de gemeente Zoetermeer meer dan 35% van de bezwaarschriften digitaal wordt ingediend. Wij verwachten, dat dit percentage nog verder zal gaan stijgen en dat deze trend ook in andere gemeenten doorzet. De voordelen van het digitaal indienen van een bezwaarschrift zijn: de parkeerder hoeft geen fotokopieën te maken de documenten kunnen eenvoudig geüpload worden, het bezwaar wordt gelinkt aan de juiste naheffing, door onze FAQ weet de parkeerder direct of zijn bezwaarschrift kans heeft op een gegrond verklaring, de bezwaarschrift kent een kortere doorlooptijd, de parkeerder wordt automatisch herinnerd aan alle wettelijke verplichte vormvereisten en de parkeerder krijgt automatisch een herinneringsmail indien hij/zij nog aanvullende documenten moet aanleveren. P1 zal de komende periode vol blijven inzetten op het digitaliseren van de parkeerdienstverlener. Wij denken dat we op deze wijze onze opdrachtgevers en de parkeerders optimale parkeer service kunnen bieden.

Deel dit artikel