Blog

Wat gaan we doen met vrijgekomen parkeerruimte in binnensteden?

De auto moet weg uit de binnensteden om meer ruimte te maken voor voetgangers en fietsers. Een prima plan. Maar, wat gaan we straks met al die ruimte doen?

Door: Walther Ploos van Amstel

Om de auto terug te dringen uit de binnenstad gaan de parkeertarieven nog verder omhoog voor bezoekers. Terwijl acht van de tien geparkeerde auto’s in de oude binnenstad van buurtbewoners of buurtondernemers zijn, merken zij niets van die hogere parkeertarieven. Experts weten dat hogere parkeertarieven zeker niet tot minder verkeer hoeven te leiden.

Intussen ‘investeren’ gemeenten vrolijk verder in parkeerplaatsen onder de grond voor vergunninghouders. Zo’n ondergrondse bewonersplek kost een gemeente elk jaar tot meer dan tienduizend euro. Dat is een stevige subsidie voor autobezit waar komende generaties de rekening voor blijven betalen. Zo krijgen bewoners en ondernemers wel de lusten van een eigen auto, maar delen zij niet eerlijk in de lasten. Moet hierover met hun niet eens een goed gesprek over alternatieven worden gevoerd?

Spelregels 

Tienduizenden minder geparkeerde auto’s op straat in Utrecht, Amsterdam, Den Haag en andere steden klinkt leuk. Maar wat zijn straks de spelregels voor het gebruik van de ruimte die vrijkomt? Meer ruimte voor fietsparkeren? Dan vervangen we het ene stilstaande staal door het andere stilstaande staal. Daar winnen we niks mee. Meer ruimte voor voetgangers? Graag. Maar, hoe dan? Het is ruimte van ons allemaal en daarmee eigenlijk van niemand. Wie het weet mag het zeggen? 

Worden de autoluwe buurten straks de hotspots voor de overmobiele hipsters en toeristen? Bezoekers willen vertier en vermaak, liefst dag en nacht. Daar zit business in. Een beetje slimme overheid wikt en weegt. Die lege parkeerplekken leveren als terras natuurlijk veel precario en banen op. Willen we dat? Of dan toch maar liever die stille auto voor de deur?

Samenhangende aanpak

Een echt autoluwe binnenstad vraagt om een samenhangende aanpak met een goed verkeersplan, spelregels voor de openbare ruimte, intelligente toegankelijkheid, een prijskaartje voor toegang en parkeren, ook voor bewoners en ondernemers, strikte handhaving en veel minder ontheffingen. Verder moet er een plan komen voor slimme bevoorrading, goed openbaar vervoer, fietsroutes, voetgangersgebieden en taxivervoer voor wie de auto niet kan missen. Anders wordt de buurt steeds minder inclusief voor mensen die minder mobiel zijn. Dat wordt nog een stevig debat over die ruimte die vrijkomt als de parkeerplaatsen verdwijnen.

Walther Ploos van Amstel is Lector Citylogistiek aan de Hogeschool van Amsterdam.

Deel dit artikel