Blog

Blog: Verkeersveiligheid, leer van parkeren

Er is weinig zo verkeersveilig als een geparkeerde auto, brommer of fiets, zegt Derk Reneman. Parkeren en de huidige toename van de verkeersonveiligheid hebben dan ook weinig met elkaar te maken. Op het eerste gezicht.

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor parkeerhandhaving. Het is terecht dat deze bevoegdheid bij de politie is weggehaald. Het is een relatief eenvoudige overtreding en de vergaande strafrechtbevoegdheden zijn niet nodig voor een effectieve handhaving.

 

Helaas zijn lokale handhavers niet bevoegd om op snelheid te controleren. Helaas, omdat de politie in 30 km-zones niet controleert en het Openbaar Ministerie staat er geen flitspalen toe. De strafrechtketen vindt dat dergelijke zones ‘zelfhandhavend’ moeten zijn. De wegen moeten er zo zijn ingericht dat de automobilist niet harder dan 30 km per uur kan.

 

En daar zit ‘m de kneep. Op veel 30 km-wegen kan dat niet en maakt de infrastructuur noodzakelijkerwijs hogere snelheden mogelijk. Bewoners zien dat en klagen over de te hoge snelheden in de woonomgeving. Ze voelen zich er te vaak ronduit onveilig. Als vervolgens om handhaving wordt gevraagd, komt de politie niet.

 

Waar staat onze infrastructuur ook hogere snelheden toe dan het veilige maximum? Op onze snelwegen. Met uitgebreide trajectcontroles, radarmetingen en miljoenen boetes per jaar worden automobilisten tot een veilige snelheid gedwongen. Een dergelijke handhavingsinzet kennen we op onze lokale wegen niet, terwijl daar twee derde van de verkeersslachtoffers vallen en op 30 km-wegen naar schatting twee keer zoveel verkeersdoden.

 

Bewoners vragen mij en mijn collega-verkeerswethouders vaker om 30 km-wegen om te zetten in 50 km/uur. De hoop is dat de politie dan wel komt en dat het dus veiliger wordt. Dat is gevaarlijk, want in een 30 km-zone wordt aantoonbaar rustiger gereden. Bovendien is de handhavingscapaciteit van de politie nooit zo groot dat die een effectief karakter krijgt.

 

De bevoegdheid tot snelheidscontroles, radarmetingen en het gebruik van flitspalen op lokale wegen moet worden overgebracht naar gemeenten. Zoals dat met de parkeerhandhaving ook is gebeurd. Het gaat om eenvoudige overtredingen waarop effectief kan worden gehandhaafd zonder gebruik van de bevoegdheden van het strafrecht. Het zou een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersveiligheid en aan het draagvlak voor verkeersveiligheidsmaatregelen. Verkeersveiligheid heeft dus alles met parkeren te maken. Op het tweede gezicht.

Derk Reneman is wethouder Verkeer en Vervoer in de gemeente Haarlemmermeer. Dit artikel is verschenen in Parkeer24 02/2018.

Deel dit artikel