10 oktober | BouwCirculair Congres 2017 | Voor iedereen die zich verantwoordelijk voelt en te maken heeft met circulair denken en doen binnen de eigen organisatie

Ballast Nedam Parking


`Voor alle parkeervraagstukken`
www.bnparking.nl NIEUWEGEIN , NEDERLAND

Vergroten van de mobiliteit, verbeteren van de doorstroming, creëren van een aantrekkelijke en veilige omgeving: parkeervraagstukken staan niet op zichzelf. Ze zijn onderdeel van bredere opgaven op het gebied van infrastructuur en ruimtelijke ordening. Ballast Nedam Parking geeft een integraal antwoord op elke vraag op het gebied van parkeren en mobiliteit. Wij kunnen u volledig ontzorgen, van ontwerp tot exploitatie.

Bedrijfsfoto's

Artikelen