Continental CAR PARKS BV


`Specialist in parkeeroplossingen`
www.carparks.nl TWELLO , NEDERLAND

Continental Car Parks ontwikkelt en bouwt bovengrondse parkeerdekken, parkeergarages en tijdelijke parkeervoorzieningen. Ieder parkeervraagstuk is uniek maar uiteindelijk op te lossen binnen de context van functionele, financiële en architectonische aspecten. Wij adviseren, realiseren en exploiteren, maar ontwikkelen de parkeeroplossingen altijd in nauwe samenwerking met onze opdrachtgevers. In onze visie staat de “P” namelijk niet alleen voor Parkeren of Parkeeroplossingen, maar vooral voor Partnership.

Bedrijfsfoto's

Artikelen