W.H. de Haan


0620765057

Vanaf 2008 ben ik als zelfstandig adviseur werkzaam op het terrein van betaald parkeren en mobiliteitsmanagement. De afgelopen jaren heb ik bij diverse gemeenten als interim parkeermanager gewerkt. Verantwoordelijk voor de implementatie, monitoring en evaluatie van parkeerbeleid, de organisatie van het parkeren en het bewaken van de parkeerexploitatie.

Daarnaast heb ik voor gemeenten diverse aanbestedingen van parkeerapparatuur en parkeerdiensten begeleid en zijn door mij tal van parkeeronderzoeken uitgevoerd (bijv. bezettingsgraad- en betalingsbereidheidonderzoeken). Ook ondersteun ik gemeenten met het digitaliseren van parkeerproducten waaronder de invoering van mobiel parkeren. Naast het parkeren van auto's is fiets parkeren eveneens voor mij een actueel werkveld. Voor de gemeente Zwolle heb ik recent een Actieplan fiets parkeren opgesteld om ervoor te zorgen dat in de binnenstad voldoende stallingscapaciteit voor fietsen beschikbaar is.

In de rol van parkeermakelaar heb ik in de opdracht van de gemeente Amsterdam in de periode 2013-2015 onbenutte parkeercapaciteit in bestaande parkeeraccommodaties gecontracteerd. Vergunninghouders uit het Centrum mogen in deze accommodaties parkeren. De parkeerdruk op straat wordt hierdoor verminderd.

Momenteel ben ik regisseur bereikbaarheid bij de gemeente Emmen. In de aanloop van de opening van Wildlands Adventure Zoo worden veel maatregelen voorbereid om de bereikbaarheid van Emmen te garanderen en te zorgen voor voldoende parkeercapaciteit tijdens piektijden.

Voor 2008 heb ik bij verschillende gemeenten gewerkt. Ik heb hier ruime ervaring opgedaan op het terrein van overheidsfinanciën, gemeentelijke belastingen, juridische constructies, organisatievormen en bedrijfvoeringsaspecten. Deze ervaring heb ik gedurende zes jaar aangewend bij de gemeente Zwolle als parkeermanager.

Als geen ander begrijp ik de structuur en cultuur binnen de locale overheid. Dit betekent dat ik snel de weg weet binnen gemeentelijke organisaties en gevoel heb voor politieke en ambtelijke verhoudingen.

Mijn doel is om gemeenten te ontzorgen door hen werk op het terrein van betaald parkeren en mobiliteit uit handen te nemen. Op een doelmatige wijze, naast maar ook samen met de opdrachtgever. Ik zorg voor kwalitatieve, gedragen en toepasbare oplossingen voor parkeervraagstukken.

parkeerbeleid parkeeronderzoek aanbestedingen parkeren fietsparkeren mobiliteit interim management parkeermanager parkeermakelaar parkeerorganisatie digitalisering parkeren

Werk & projectervaring

  • project Regisseur bereikbaarheid Emmen Gemeente Emmen 01-02-2016 - Recent - Emmen In de aanloop van de opening van Wildlands Adventure Zoo bewaken van de voortgang van de maatregelen om de bereikbaarheid van Emmen te garanderen en de aanleg van voldoende parkeercapaciteit.
  • project Beleidsmedewerker parkeren Gemeente Amsterdam - Recent - Amsterdam Evaluatie parkeerplan en visievorming parkeren door vergunninghouders
  • project Adviseur fietsparkeren Gemeente Zwolle 01-09-2015 - 01-02-2016 - Zwolle Het zorgdragen voor voldoende kwalitatieve parkeercapaciteit voor fietsen wat kan rekenen op voldoende draagvlak bij de verschillende actoren in de binnenstad van Zwolle
  • project Parkeermakelaar Gemeente Amsterdam 01-03-2013 - 01-02-2016 - Amsterdam Het onderhandelen over en contracteren van parkeerplaatsen in bestaande parkeeraccommodaties
  • project Parkeermanager a.i. gemeente Hardenberg 01-04-2008 - 01-01-2011 - Hardenberg Zorgdragen voor de implementatie van betaald parkeren en het contractbeheer voor de exploitatie en beheer van het betaald parkeerareaal