Nieuws

Extra handhaving parkeren op vluchtstrook

Op Duitse feestdagen, zoals de Dag van de Arbeid, mogen vrachtwagens in Duitsland niet rijden. Om te voorkomen dat deze op de vluchtstrook bij de grens parkeren zet Rijkswaterstaat extra handhavers in.

De Duitse feestdagen zorgen voor extra drukte bij de grensovergangen, veroorzaakt door vrachtwagens die het land niet in mogen. Om te voorkomen dat deze chauffeurs op de vluchtstrook parkeren zet Rijkswaterstaat extra weginspecteurs met BOA-status in. Dit moet gevaarlijke situaties voorkomen. Ook zijn borden boven en langs de weg geplaatst met aanwijzingen naar de parkeerplaatsen en zijn vluchstroken afgezet met bakens. Parkeren op de vluchtstrook is altijd verboden, omdat de vluchtstrook vrij moet zijn voor pechgevallen en hulpdiensten. Ook het snelheidsverschil tussen vrachtwagens die weer de weg op willen en het overige verkeer levert gevaar en hinder op.
 

Extra weginspecteurs met BOA-status

Rijkswaterstaat gaat het probleem met parkerende truckers nog gerichter aanpakken door standaard tijdens Duitse feestdagen extra weginspecteurs met BOA-status in te zetten op de snelweg A67 (Eindhoven – Duitse grens), de snelweg A1 (Deventer – Duitse grens), de snelweg A7 (Groningen – Duitse grens) en de snelweg A37 (Hoogeveen – Duitse grens). De weginspecteurs werken daarbij nauw samen met de politie. Vrachtwagenchauffeurs die er toch voor kiezen om hier op de vluchtstrook te parkeren, riskeren een boete.

Feestdagen

De Duitse feestdagen waar het om gaat zijn de Dag van de Arbeid (1 mei), Hemelvaart (30 mei), Sacramentsdag (20 juni), Dag van de Duitse eenheid (3 oktober) en Allerheiligen (1 november).

Deel dit artikel