Nieuws

Nieuw parkeersysteem Rijswijk functioneert, maar kan beter

Het systeem van gefiscaliseerd en digitaal parkeren, dat de gemeente Rijswijk per februari 2017 heeft ingericht, functioneert beter dan het vorige systeem, maar er is nog ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit de beleidsevaluatie de gemeente na ruim anderhalf jaar presenteert.

In het verleden kende Rijswijk een gemengd systeem van vergunninghoudersparkeren (gebieden exclusief gereserveerd voor vergunninghouders en hun bezoekers) in combinatie met blauwe zones voor kort parkeren. Dit systeem was weinig flexibel en de parkeercapaciteit werd niet optimaal benut. Ook kende het systeem weinig opbrengsten (boetes zijn voor het Rijk) maar wel kosten.

Daarom is gekozen voor gefiscaliseerd en digitaal parkeren. De beleidsevaluatie licht toe waarom. Bij fiscaal parkeren gaan de parkeeropbrengsten naar de gemeente. Met deze opbrengsten kan de gemeente de parkeerplaatsen bekostigen (grondgebruik, voorzieningen, onderhoud) en de kosten voor handhaving. Kosten en opbrengsten zijn met elkaar in balans. Deze vorm van parkeerregulering geeft ook meer flexibiliteit. De gemeente kan per gebied de parkeertarieven en -parkteertijden regelen.

Digitale dienstverlening vergemakkelijkt en versnelt het verkrijgen van een parkeervergunning. Van de digitale dienstverlening wordt nu volop gebruik gemaakt. Voor de gemeentelijke dienstverlening en handhaving is het digitale systeem efficiënter en kostenverlagend.

 

in de evaluatie worden aanbevelingen gedaan om het doel van het parkeerbeleid - op een eerlijkere manier de schaarse parkeerruimte in de stad verdelen, voor onder andere bewoners, bezoekers, mantelzorgers, vrijwilligers, werknemers en ondernemers.

 

Zo is in het algemeen de parkeerdruk in wijken afgenomen, maar in sommige wijken wel onvoldoende om te kunnen spreken van een succes. Ook de straten grenzend aan betaald parkeergebieden ervaren overlast. Hiervoor zijn aanvullende maatregelen te treffen. Hierover wil het college in gesprek met de gemeenteraad en belanghebbenden.

 

Ook de reductiezones (gebieden waar de eerste 2 /3 uur niet betaald hoeft te worden) functioneren. Wel ontstaat hier met enige regelmaat een hoge parkeerdruk. Zeker in de winkelgebieden is het belangrijk goed af te blijven monitoren of het voornamelijk klanten zijn die daar kort parkeren.

 

Op basis van de beleidsevaluatie en een lijst van 30 knelpunten die in 2017 is gemaakt is een Uitvoeringsagenda 2019 opgesteld. De Uitvoeringsagenda 2019 bestaat uit maatregelen die er op gericht zijn:

- Het gebruikersgemak, de dienstverlening en communicatie over parkeren te verbeteren;

- De nog bestaande knelpunten en onduidelijkheden aan te pakken;

- De effectiviteit van de parkeerhandhaving te verbeteren.

Deel dit artikel