Nieuws

Parkeerhandhaving en -dienstverlening Amsterdam voor Egis Projects S.A.

Het college van Ben W heeft op 1 juli besloten de uitvoering van de parkeerhandhaving en -dienstverlening in Amsterdam vanaf 1 januari 2016 te gunnen aan Egis Projects S.A.

Naast de uitgifte van de ongeveer 150.000 parkeervergunningen en de parkeerhandhaving zal Egis namens de gemeente Amsterdam ook verantwoordelijk zijn voor het beheer en onderhoud van de ruim 2.400 parkeerautomaten in de stad.

Op dit moment is de parkeerhandhaving en -dienstverlening in Amsterdam de verantwoordelijkheid van Cition B.V.

Aanbesteding

De gemeenteraad stemde op 25 april 2012 in met een voorstel van het college om de parkeerdiensten aan te besteden om te komen tot een betere dienstverlening en een efficiëntere handhaving. Vijf partijen hebben deelgenomen aan de aanbestedingsprocedure. Een onafhankelijke externe gunningscommissie heeft de inschrijvingen beoordeeld op de kwaliteit van de dienstverlening en de daarbij behorende prijs, en advies uitgebracht aan het college. Volgens deze commissie scoorde Egis in totaal het beste op de vooraf gestelde criteria. Het college heeft dit advies overgenomen.

 

Medewerkers

Eén van de voorwaarden bij het aanbestedingsbesluit is de overname van de medewerkers van de huidige dienstverlener onder de huidige arbeidsvoorwaarden.


Voorlopige gunning

Het collegebesluit betreft een voorlopige gunning. De andere inschrijvers kunnen tot 20 juli 2015 in bezwaar gaan. Daarna kan het college overgaan tot definitieve gunning.


Bron: Gemeente Amsterdam 

Deel dit artikel