Nieuws

Dordrecht past parkeernormen voor de stad aan

De parkeernormen voor toekomstige nieuwbouw in Dordrecht worden flexibel en gebiedsgericht. Op plekken waar veel openbaar vervoer en goede fietsmogelijkheden zijn, kan de parkeernorm voor nieuwbouw omlaag.

Dat geldt onder andere voor ontwikkelingen in de binnenstad en de 19e Eeuwse Schil. In het autoluwe gebied gaat de parkeernorm naar nul. Voor huidige bewoners verandert er niets; deze parkeernormen gelden voor nieuwe ontwikkelingen in de stad.

Aantrekkelijke stad

Wethouder Bereikbaarheid Rik van der Linden zegt erover: "We bekijken het per gebied. Als woningen, arbeidsplaatsen en voorzieningen goed bereikbaar zijn per fiets en openbaar vervoer, wegen we dat als 'reductiefactor' mee in de parkeernormering voor de auto. Voor het autoluwe gebied stellen we de parkeernorm zelfs op nul. Daarmee beschermen we onze binnenstad en blijft het voor toeristen aantrekkelijk."

Dordrecht wil groeien, binnen de huidige stadsgrenzen. Om die groeiambitie mogelijk te maken moeten openbaar vervoer, auto, fiets en lopen slimmer gecombineerd worden. Daarbij horen nieuwe, gebiedsgerichte en flexibele parkeernormen voor toekomstige ontwikkelingen, mede omdat de huidige parkeernormen nu te vaak een obstakel zijn.

Starre normen

De nieuwe parkeernormen gelden voor toekomstige ontwikkelingen. Voor nieuwe woningen verandert de parkeernorm wel. "We zien steeds meer dat er per woning minder parkeerplaatsen nodig zijn”, zegt Van der Linden. “Mensen pakken de fiets, delen een auto, gebruiken OV. Starre normen die per woning 1,6 parkeerplaatsen eisen, passen daar niet meer bij. Ontwikkelaars geven aan met minder parkeerplaatsen toe te kunnen. Mensen die een nieuwe woning in de Schil of binnenstad kopen, kiezen daar dan bewust voor."

Buiten het centrum en Gezondheidspark/Leerpark verandert de parkeernorm niet. Van der Linden: "Die plekken liggen vaak verder van ov-knooppunten. Bovendien verwacht je in die gebieden je auto in de buurt van je huis kwijt te kunnen. Toekomstige ontwikkelingen moeten daar dan ook aan voldoen."

Deel dit artikel