Nieuws

Smart Mobility-directeur verwacht meer behoefte aan parkeren

Er ontstaat in de toekomst eerder meer dan minder behoefte aan parkeren. Wel komt er een verschuiving van straatparkeren naar parkeergarages. Dat zegt Carlo van de Weijer, directeur Strategic Area Smart Mobility aan de TU Eindhoven in een opiniestuk in het Financieel Dagblad.

In het artikel bestrijdt hij het vaak terugkerend negatief toekomstbeeld over parkeergarages. Die zouden volgens sommigen niet meer nodig zijn vanwege de zelfrijdende auto. In die redenering laat iedereen zich namelijk afzetten op de bestemming door een autonome auto die vervolgens doorrijdt om iemand anders op te halen.

 

Het vergezicht van een wereld vol zelfrijdende auto’s berust volgens Van de Weijer echter op twee veelgemaakte vergissingen. Ten eerste betekent ‘autonoom’ volgens Van de Weijer voorlopig nog niet ‘zonder chauffeur’. De autonome auto zal zijns inziens voorlopig vooral de vervelende gedeelten van de rit overnemen, waardoor autorijden populairder wordt en de parkeerbehoefte eerder zal toenemen dan afnemen. Wel zal die auto zichzelf parkeren, wat een hoop instap- en uitstapruimte scheelt en wat betekent dat er meer auto’s in een garage passen. Ten tweede wordt vaak vergeten dat dat autonoom rijden slechts één trend is in een lange lijst trends die van invloed zijn op onze parkeerbehoefte. Sommige daarvan zullen, volgens Van de Weijer in het FD, tot vermindering van de parkeerbehoefte leiden, zoals de toenemende populariteit van langzamere modaliteiten (fietsen en lopen) en nieuwe taxi- en meerijddiensten. Maar er zijn ook trends die de behoefte aan parkeerplaatsen voor auto’s zullen doen toenemen. Dat zit hem vooral in het feit dat de auto goedkoper, duurzamer, laagdrempeliger en comfortabeler wordt. Van de Weijer verwacht ook dat door de elektrificatie de behoefte aan parkeergarages zal toenemen, en dan vooral voor centrumbewoners. Die wil namelijk graag een vaste parkeerplek huren om te laden, bij voorkeur niet op straat.

 

Van de Weijer verwacht een verschuiving van straatparkeren naar parkeergarages vanwege de verminderde maatschappelijke acceptatie van horizonvervuiling door geparkeerde auto’s. En omdat er al een tijd een eenrichtingsbeweging is ingezet waarbij parkeren steeds meer als middel wordt ingezet om de kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen.

 

 

 

 

Deel dit artikel