Nieuws

Parkeerder moet alsnog betalen: hoger beroep ongegrond verklaard

Gerechtshof Amsterdam heeft het hoger beroep van parkeerder X afgewezen. Het Hof concludeert in de uitspraak dat de parkeerder beter onderzoek had moeten doen, want dan had deze kunnen opmerken dat het om een betaaldparkeergebied ging.

De belanghebbende stelt in het hoger beroep dat hij onterecht een boete heeft gekregen van de Gemeente Amsterdam  omdat hij niet had betaald voor het parkeren. Volgens de belanghebbende had de gemeente niet duidelijk aangegeven dat het om een betaaldparkeergebied ging. Volgens de gemeente was dit wel aangegeven en had de parkeerder dit kunnen weten, als hij even op onderzoek was uitgegaan. Het Hooggerechtshof is van mening dat de belanghebbende niet genoeg onderzoek heeft gedaan en verklaart daarom het hoger beroep ongegrond.

Het Amsterdamse gerechtshof noemt de verhouding tussen de informatieplicht van de gemeenten en de onderzoeksplicht van de parkeerder. Volgens het Hof kan de kenbaarheid van het betaald parkeren regime niet volledig los gezien worden van de onderzoeksplicht die de parkeerder dient te hanteren.

Het Hof heeft geoordeeld dat voldoende duidelijk was dat er op desbetreffende locatie sprake is van een betaald parkeren regime en het hoger beroep van de parkeerder ongegrond verklaard.

Deel dit artikel