Nieuws

Q-Park weigert schikkingsvoorstel gemeente Veenendaal

Q-park weigert de schikking die de gemeente Veenendaal aan de exploitant van parkeergarages heeft voorgesteld. Het geschil tussen de gemeente en Q-Park betreft een periode waarin de gemeente op zaterdagen de drie gemeentelijke parkeergarages gratis openstelde. Q-Park stelt dat zij daardoor schade heeft geleden.

Gedurende een periode eind 2015 stelde de gemeente Veenendaal de drie gemeentelijke parkeergarages op zaterdagen gratis open voor parkeerders. Dit betrof een proef die tot 1 januari 2016 zou duren, maar door politieke omstandigheden bleef de situatie voortduren tot halverwege 2016. Halverwege 2016 spande Q-Park een procedure tegen de gemeente Veenendaal aan. Q-Park heeft een deskundige laten vaststellen dat zij door deze openstelling een omzetderving van 168.199 euro heeft geleden. De gemeente Veenendaal is echter niet van plan dit bedrag te betalen.


De gemeente heeft een schikking voorgesteld, het bedrag hiervan is niet bekendgemaakt. Q-Park weigert deze schikking echter. Het geschil is hiermee voorlopig dus nog niet opgelost. Eerder vorige maand stelde de rechtbank in Rotterdam de gemeente nog in het ongelijk. De gemeente was in beroep gegaan tegen een besluit van de ACM waarin werd geconcludeerd dat de gemeente in strijd met de Wet markt en Overheid handelde door geen kostprijsdekkende tarieven te hanteren bij de exploitatie van de drie gemeentelijke parkeergarages. 

Deel dit artikel