Nieuws

Veenendaal met gratis P op zaterdag: best shopping area

Adviesbureau McKindsy & Company hebben onderzoek gedaan naar de toekomst van de Nederlandse detailhandel. De conclusie is dat doorgaan op dezelfde weg de economische en maatschappelijke rol van de sector in gevaar zal brengen. Herstructurering en creëren van groeimogelijkheden zijn nodig. In het onderzoek wordt het gratis parkeren op zaterdag in Veenendaal als goed voorbeeld aangehaald.

Toekomstige verschuivingen in de bevolkingssamenstelling, consumentengedrag, technologische innovatie en toenemende concurrentie zorgen ervoor dat in de periode tot 2025 nieuwe kansen en bedreigingen ontstaan voor de Nederlandse detailhandel. Sommige winkeliers zullen in staat zijn zich snel aan te passen en te groeien. Toch kan de situatie binnen de totale detailhandel verslechteren als niet snel actie wordt ondernomen door individuele retailers en de sector als geheel.

  

Alternatief scenario van groei

In een ‘alternatief scenario’ zetten retailers zich individueel en samen met andere belanghebbenden in om de sector te herstructureren en groeimogelijkheden te realiseren. Om herstructurering mogelijk te maken zou de overheid samen moeten werken met de sector om structurele barrières – zoals inflexibele bestemmingsplannen, ongewenste prikkels in de vastgoedsector en inflexibiliteit in de arbeidsmarkt – weg te nemen. Individuele winkeliers zullen versneld hun winkelportfolio en personeelsbestand moeten aanpassen aan de veranderende marktomstandigheden.

 

Om groeikansen te realiseren moet de Nederlandse detailhandel zich inzetten voor differentiatie en innovatie over alle kanalen (offline en online) heen. Dit zal zowel individuele als gezamenlijke actie van de sector vereisen.

 

Het is belangrijk dat individuele winkeliers zelf meer innoveren en zich onderscheiden in winkelbeleving – in de combinatie aanbod van goederen en diensten, gemak, service, vermaak en inspiratie. Veel spelers zullen door de hele keten heen moeten samenwerken om de steeds hogere verwachtingen van de klant waar te maken en winstgevend te blijven. Dit vereist flinke aanpassingen in het organisatiemodel en de talentopbouw.

 

Nederlandse online marktplaatsen zullen moeten inzetten op een lokaal producten en diensten aanbod, een naadloze integratie van online en offline en versnelde invoering van technologie.

 

Ten slotte zullen in samenwerking met winkeliers ook andere partijen aan de slag moeten. Vastgoedeigenaren en winkeliers moeten samenwerken om meer variatie en beleving te creëren in de resterende winkelgebieden. Winkeliers kunnen elkaar versterken door gezamenlijk Nederlandse producten en diensten aan te prijzen in het buitenland. De overheid kan regelgeving aanpassen om een gunstig groeiklimaat te creëren.

 

Gratis parkeren op zaterdag als voorbeeld in rapport

In het rapport – dat u gratis kunt downloaden-  wordt Veenendaal ‘the best shopping area’ in Gelderland genoemd. Reden die in het rapport worden aangedragen zijn onder meer goede toegankelijkheid, goed onderhoud, voldoende gevarieerd winkelaanbod en het gratis parkeren op zaterdag.

 

Download hier het onderzoeksrapport

McKinseyWerkaandewinkel.pdf
beschikbaar voor iedereen
Download

Deel dit artikel