Nieuws

Zet een clown neer bij de parkeergarage

Teruglopende winkelomzetten in stedelijke centra bezorgen beleidsmakers en ondernemers kopzorgen. Voeg daar de toename van e-shopping aan toe en de parkeertarieven worden al snel als zondebok aangewezen. Ondernemers ‘eisen’ dat de parkeertarieven worden verlaagd, terwijl parkeerexploitanten juist de behoefte hebben deze te verhogen. Inmiddels is bekend dat verlaging van de tarieven niet leidt tot extra bezoekers.

Zet een clown neer bij de parkeergarage

 Hele andere factoren zijn bepalend. En het blijft vreemd dat de ene ondernemer aan de andere ondernemer vraagt om zijn product gratis aan te bieden. Ik moet de eerste bakker op de hoek nog tegenkomen die zijn brood gratis weggeeft.

Geen tarievenstrijd maar beleving van consument centraal


Het voeren van een tarievendiscussie is een achterhoedegevecht. In het heetst van de ‘tarievenstrijd’ wordt over het hoofd gezien dat ondernemers en parkeerexploitanten dezelfde klanten hebben. De centrale vraag is dan ook hoe klanten geworven en gebonden kunnen worden. Parkeren is slechts één element. Het zou wel een stap voorwaarts zijn als de tarievendiscussie en de tarievenbeleving geen issue zijn voor de consument. Dit valt te vergelijken met een horecabezoek: bij een slechte bediening en kwaliteit is de rekening altijd te hoog en omgekeerd als we een geweldige avond hebben gehad, willen we zelfs vrijwillig extra betalen (fooi). Voor parkeren moet men betalen om daarna iets te kunnen gaan kopen. De inspanningen moeten daarom worden gericht op het positief beleven van de parkeerdienst en de parkeerkosten hoe paradoxaal dit ook lijkt. Het is mogelijk door de consument iets ‘terug te geven’.

Parkeermarketing: creatieve aanpak nodig


Tarievenstrijd is zinloos en leidt tot een negatief imago. De centrale vraag moet zijn: op welke wijze kan het product parkeren bijdragen aan een positieve beleving (parkeermarketing). Verblijven, winkel- en dienstenaanbod en parkeren moeten als één geheel worden beschouwd. Een innovatieve en creatieve aanpak met de huidige (digitale) technieken maken het mogelijk om op een verrassende manier parkeren in te zetten als onderdeel van de citymarketing.

En om dan nog even op die clown terug te komen: zet een clown neer bij de parkeergarage! Parkeren wordt leuk, kinderen willen terug komen, de verblijftijd en de parkeerinkomsten nemen toe. Zonder tarievendiscussie. Het is slechts een voorbeeld van hoe het anders kan.

‘ Met Graumans’ stimuleert de betrokken partijen om tot een creatief parkeeraanbod te komen als structureel onderdeel van het economische beleid.

Meer weten over het Marketingplan Parkeren: Ed Graumans, 06-53173781, ed@metgraumans.nl, www.metgraumans.nl

Deel dit artikel