Nieuws

Mobiliteit moet hoger op de politieke agenda

Mobiliteit moet hoger op de politieke agenda. Dat is de hartekreet van Alex Colthoff, adjunct-directeur van de Vervoerregio Amsterdam, en gasthoofdredacteur van het komend nummer van Parkeer24, dat begin oktober verschijnt.

Colthoff noemt het een aspect dat hem zorgen baart. “De aandacht op nationaal en internationaal niveau voor mobiliteit en met name de financiële consequenties daarvan – namelijk dat er meer geld moet naar bereikbaarheid – staat niet hoog op de politieke agenda. In landelijke verkiezingscampagnes speelt het amper een rol.”

Wet van de remmende voorsprong

Hij heeft wel een verklaring: “We hebben de afgelopen jaren een aantal zaken goed opgelost. Nu dreigt echter de wet van de remmende voorsprong in werking te treden. En ik vraag me af of de overheid wel voldoende in de picture heeft wat maatschappelijke en technische ontwikkelingen zoals de komst van de zelfrijdende auto en de doorbraak van de elektrische fiets voor invloed hebben op het beleidsterrein mobiliteit.” Om daar verandering in te brengen moet volgens Colthoff allereerst het probleem duidelijk worden gemaakt en het perspectief wat er verkeerd gaat worden geschetst als er niet of niet voldoende wordt ingegrepen.

Mobiel en actief

Hij noemt nog een tweede ontwikkeling. “De bevolking neemt niet alleen toe, maar blijft ook tot op veel hogere leeftijd mobiel en actief.  Enerzijds omdat mensen gezonder blijven en actiever erop uittrekken. En anderzijds omdat mensen langer zelfstandig blijven wonen en dus een eigen mobiliteitspatroon blijven houden.” Het brengt hem bij een derde ontwikkeling die ontwikkeling van mobiliteit versterkt: “Het kopen via internet zorgt voor een toename van wagens die de bestelde spullen afleveren.”

Nieuwe vormen van mobiliteit

Als laatste ontwikkeling noemt Colthoff de nieuwe vormen van mobiliteit en de nieuwe elementen daarin. “Dat is ingewikkeld omdat we daarbij niet kunnen terugvallen op ontwikkelingen uit het verleden. En dus niet kunnen voorspellen of bijvoorbeeld vanwege kopen via internet de totale mobiliteit toeneemt. Toch moeten we er rekening mee houden, want over tien jaar moet de infrastructuur wel op orde zijn. Dus moet er vanuit het Rijk extra geld naar mobiliteit gaan.” Een andere oplossing zouden externe financiers kunnen zijn. “Er wordt al lang over gesproken om hen te laten investeren in bijvoorbeeld metroverbindingen. Ik vind dat hier beter naar gekeken moet worden. Kan het wel of niet?”

 

Het hele artikel is te lezen in nummer 4 van Parkeer24, dat begin oktober verschijnt. 

Deel dit artikel