Nieuws

Elektrische auto's: waar laad/t je ze?

De verkeerskundige kant van de opkomst van de elektrische auto lijkt vooralsnog enigszins onderbelicht. Dat vindt de afdeling Verkeer en Vervoer van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI). Daarom organiseert het KIVI op 29 januari in Utrecht de discussiebijeenkomst ‘Elektrische auto’s: waar laad/t je ze?’.

Tijdens deze  bijeenkomst komen vragen aan de orde als:

  • Hoe ga je om met het beslag op parkeerruimte en vooral met de duur daarvan?
  • Wat weten we eigenlijk van het gebruik en de gebruikers van laadpalen? Hoe kan de (gemeentelijke) overheid als wegbeheerder het gebruik van parkeerplekken bij laadpalen sturen? En wel zodanig dat die plekken lang genoeg, maar ook niet langer dan noodzakelijk, door ladende auto’s in beslag worden genomen?  
  • In hoeverre kan en wil de stroomleverancier het laadgedrag beïnvloeden?  
  • Betekent een en ander een noodzakelijke verschuiving van ‘parkeerbeleid’ naar ‘stallingsbeleid’? Is er dan niet tevens (landelijk) beleid nodig om ervoor te zorgen dat bij nieuwbouw van woningen en kantoren voldoende laadinfrastructuur wordt gerealiseerd? Welke barrières moeten daarvoor worden weggenomen? 
  • Is verdergaande rijksbemoeienis wenselijk, bijvoorbeeld ten aanzien van de ontwikkeling en prijs van accu’s?  

 

Op de discussiebijeenkomst komen sprekers aan het woord die vanuit diverse invalshoeken (respectievelijk monitoring van gebruikers, netwerkbeheerder en gemeentelijke overheid) hun licht op deze vragen werpen: 

  • mw. ir. Simone Maase van de Hogeschool van Amsterdam, die binnen het project IDO-Laad (Intelligente Data-gedreven Optimalisatie laadinfrastructuur, http://www.idolaad.nl) verantwoordelijk is voor de monitoring van het gebruik van laadpalen in de Randstad, m.n. de G4-gemeenten en de Metropoolregio Amsterdam; 
  • dhr. Willem Alting Siberg, Thema-eigenaar Duurzame mobiliteit bij Enpuls (www.enpuls.nl), een bedrijfsonderdeel van de netwerkbeheerder Enexis; 
  • dhr. Floris van Elzakker, projectleider bij de gemeentelijke projectorganisaties Den Haag Elektrisch èn Utrecht Elektrisch.  

 

Aanmelding voor de discussieavond

  • Uiterlijk één week tevoren via de KIVI website met gelijktijdige overmaking van de deelnamekosten via IDEAL. 
  • Let op: het maximaal aantal deelnemers is 60.

 

Naam en contactgegevens voor informatie 

Deel dit artikel