Nieuws

Van parkeernorm naar mobiliteitsnorm

Bij nieuwe projecten, binnenstedelijk of op een uitleglocatie, moet je niet meer uitgaan van een parkeernorm, maar van een mobiliteitsnorm waarvan de parkeernorm – naast OV en de mobiliteitsinfrastructuur – een onderdeel is. Dat zegt Frans Holleman, directeur van de regio Noord, Oost en Midden van gebiedsontwikkelaar BPD, Bouwfonds Property Development, in een interview met Parkeer24 over parkeren en gebiedsontwikkeling, dat eind februari verschijnt.

Holleman merkt dat het in discussies met gemeenten vaak lastig is om hen te overtuigen dat meer appartementen vaak niet meer opbrengsten betekent zolang daar ook een stevige parkeernorm aan is gekoppeld en de voorwaarde dat het parkeren ondergronds moet komen. “Extra appartementen betekent dan zoveel extra kosten dat de onrendabele top die op zo’n parkeervoorziening zit niet meer afdoende is en we in feite achteruitlopen. Die kosten zijn namelijk communicerende vaten. Ik pleit er daarom voor dat bij een nieuw woningbouwproject markt en gemeentelijke overheid samen aan tafel gaan zitten en gaan kijken welke doelgroep ze verwachten in zo’n wijk, welke behoeften zo’n doelgroep heeft en om vervolgens te gaan kijken wat dit betekent voor de investeringen in de wijk in OV, mobiliteitsinfrastructuur en parkeren. Als je het zo aanpakt kom je tot mooie oplossingen. Omdat je niet meer uitgaat van een parkeernorm maar van een mobiliteitsnorm. Zo’n mobiliteitsnorm bestaat dan uit een aantal elementen die gewogen moeten worden en die uiteindelijk moeten leiden tot een nieuwe parkeernorm.”

 

Het complete interview met Frans Holleman is te lezen in het februarinummer van Parkeer24, dat gewijd is aan parkeren en gebiedsontwikkeling. Wilt u geen nummer missen van Parkeer24? Abonneer u hier.

Deel dit artikel