Nieuws

Amsterdam wil van parkeerrechten naar verblijfsrechten

Amsterdam wil graag de omslag maken van parkeerrechten naar verblijfsrechten. Dat zegt Joyce Zwaan, programmamanager van de uitvoeringsagenda mobiliteit bij de gemeente Amsterdam, in een interview in het komend nummer van het vakblad Parkeer24, dat medio november verschijnt.

Ze legt in het interview het groter geheel uit: “We willen een autoluwe binnenstad met veel ruimte voor fietser en voetganger. Tegelijkertijd willen we dat de auto nog wel kan komen waar hij wil komen, zeker bij logistiek verkeer en bij mindervaliden, maar dat hoeft niet te betekenen dat hij daar ook moet parkeren. Ook willen we gericht doorgaand verkeer aanpakken. Uit onderzoek bleek namelijk dat 60 procent van het doorgaand verkeer in de binnenstad kan uitwijken naar de binnenring of de A10 zonder dat er veel omgereden moet worden.”

Op weg

Amsterdam is al op weg, aldus Zwaan. ““In Amsterdam werken we natuurlijk al met milieuzones en zijn we bezig met de invoering van camerahandhaving bij de afsluiting rondom het Muntplein.  Je zou er dus aan kunnen denken dat we dit in de toekomst breder uit gaan rollen naar een vorm van intelligente toegang. Daarbij zouden  we sommige wijken die veel last hebben van rondrijdend verkeer, zeker van taxi’s op uitgaansavonden, willen ontlasten. Want nu zorgt dat verkeer voor geluidsoverlast en een slechtere luchtkwaliteit. Door nu camera’s in te zetten willen we bepaalde wijken op bepaalde dagen kunnen afsluiten voor bepaalde doelgroepen. Uiteraard zou zo’n bredere uitrol wel eerst door de gemeenteraad besloten moeten worden.”


Inmiddels is Zwaan al in gesprek met de topsector logistiek. “Zij willen graag aanhaken bij onze intelligente toegang en willen ook graag helpen bij het digitaliseren van de landelijke ontheffingen. Want dan wordt de logistieke sector herkend op kenteken en krijgen ze al bij het vaststellen van de route door waar ze wel en niet mogen komen.” En dat is nog extra van belang omdat bepaalde kades nu al niet meer zware vrachtwagens aan kunnen. “Je kunt echter niet overal verkeershandhavers neerzetten. Vandaar dat we camera’s willen inzetten en een ‘NPVR’ willen inrichten.”

Pilot

Momenteel loopt bij de Nieuwmarktbuurt (Oudezijdsvoorburgwal oftewel de Wallen) een pilot waarbij van maart tot eind november donderdag-, vrijdag- en zaterdagnacht paaltjes van tien uur tot zes uur omhoog gaan waardoor met name taxi’s er niet meer door kunnen. “Bewoners hebben het het eerste weekeind met champagne gevierd.” Het is de bedoeling dat de paaltjes na afloop gaan plaatsmaken voor camera’s. “Op dat moment hopen we dat boetes mensen die er niet mogen komen afschrikken om er toch langs te rijden.”


Het ideaalplaatje voor Zwaan is een ‘NPVR’, dat ook verblijfsrechten – al of niet met venstertijden – en ontheffingen geografisch in kaart brengt. “Dat is haalbaar want het is in feite een eenvoudig opgezet platform met voertuigidentificatie, uniek nummer, locatie en tijden. Mijn oproep aan het RDW is dan ook om het NPR zodanig in te regelen dat we het in de toekomst kunnen gebruiken als ‘NVPR’.”


Nooit meer een nummer van Parkeer24 missen? Maak nu een persoonlijk lidmaatschap aan (Standaard of Premium) of neem een PRO bedrijfslidmaatschap. 

 

Deel dit artikel