Nieuws

Transferia hoeven volgens de gemeente Den Bosch niet kostendekkend te zijn

Transferia hoeven volgens de gemeente Den Bosch niet kostendekkend te zijn. Daarom stelt het college voor om de exploitatie van de transferia aan te wijzen als ‘activiteit van algemeen belang’. Het voorstel komt op 30 augustus in de commissie en op 11 september in de raad.

Momenteel kost een bezoek aan een van de drie transferia automobilisten 4 euro. Daarvoor krijgt hij naast parkeren OV van en naar het centrum voor 4 personen. Om het integraal kostendekkend te maken zou dit ruim 7,50 euro moeten zijn. Dit zou echter grote gevolgen hebben voor het bezoek aan de transferia. Nu worden de transferia goed gebruikt ondanks de benodigde overstap en extra wacht- en reistijd.

 

De gemeente besloot tot het creëren van transferia aan de stadsrand zodat de binnenstadbezoekers die van deze voorzieningen gebruik maken, geen druk opleveren op de (toevoerwegen naar) de binnenstad. Dat is volgens de gemeente niet alleen gunstig voor de bereikbaarheid van de stad, maar ook voor de leefbaarheid, luchtkwaliteit, klimaatdoelen en de verkeersveiligheid van de (binnen)stad.

 

Uit een onderzoek van Spark blijkt dat een kostendekkende tariefstijging naar ruim 7,50 euro de transferia voor een groot deel (20% tot ‘aanzienlijk meer’ dan 30%) van de huidige gebruikers onaantrekkelijk maken waardoor zij voor alternatieven gaan kiezen. Uit het onderzoek van bureau Spark komt het beeld naar voren dat globaal de helft van deze ‘uitwijkers’ naar de binnenstad zal rijden en een kwart naar de (woon)wijken rond de binnenstad. De gemeente vindt dat onwenselijk.

 

Daarom wil het college in een besluit dat aan de raad wordt voorgelegd de exploitatie van de transferia aanwijzen als ‘activiteit van algemeen belang’, zodat de gemeente de mogelijkheid heeft om de transferiumgebruikers een lager tarief in rekening te brengen dan het integrale kostendekkend tarief.

Deel dit artikel