Nieuws

Tankstations interessante locaties voor laadpalen

Tankstations zijn verzorgingsplaatsen voor automobilisten. Daarom is het voor tankstations interessant om laadpalen te plaatsen. Daarbij moet wel aan twee voorwaarden zijn voldaan: er moet voldoende vraag zijn en de laadtijd moet afzienbaar zijn. Dat zegt Christiaan van der Straaten, brancheadvsieur van BETA, de belangenvereniging van onafhankelijke tankstationondernemers.

Volgens Van der Straaten is het onvermijdelijk dat tankstations met hun tijd meegaan. Hij schetst een historisch perspectief. “De voorouders van de huidige ondernemers verkochten nog kolen, de kinderen van de ondernemers zullen elektriciteit en waterstof gaan verkopen. In alle gevallen blijft de functie van het tankstation hetzelfde: een verzorgingsplaats voor automobilisten. Bovendien staan ze vaak op goed bereikbare plaatsen en beschikken ze al over de nodige faciliteiten.”

Businessmodel

Daar komt bij dat het businessmodel voor elektriciteit al aantrekkelijke elementen bevat, aldus Van der Straaten: “De verdienste per Kilowatt is prima. Alleen het volume aan Kilowatt is nog niet voldoende voor een rendabele exploitatie.” Van der Straaten wijst erop dat het al jarenlang mogelijk is om je auto bij een tankstation op te laden. Wel zijn dat momenteel nog vooral laadpunten die even snel opladen als de stekkers op openbare parkeerplaatsen in de wijken. “Er komen wel steeds meer snelladers, vaak geplaatst door bedrijven als Shell en Total. Eigenlijk moet de oplaadtijd vergelijkbaar worden met de tijd die de automobilist nu besteedt aan het tanken van fossiele brandstoffen, circa vijf minuten. Inmiddels zijn er in Eindhoven al locaties waar Shell zo’n service aanbiedt. Daarbij heeft het opladen nog een voordeel ten opzichte van het klassieke tanken: de automobilist hoeft er niet bij te blijven.” Een verdere penetratie van laadpalen bij tankstations heeft bovendien nog een voordeel, aldus Van der Straalen: “Je voorkomt een verdere wildgroei van palen in de wijken.”

Informatiemiddag

De gemeente Rotterdam en BETA houden op dinsdag 16 oktober een informatiemiddag over de vraag of laadpalen interessant zijn voor tankstations. De bijeenkomst is bedoeld voor leden en niet-leden van de belangenvereniging die actief zijn in de regio Rijnmond. Bij de BETA zijn momenteel circa 400 ondernemers en 1000 tankstations aangesloten, waarmee ze circa een kwart van de markt vertegenwoordigen.

Deel dit artikel