Nieuws

Barneveld: centrumbezoek bevorderen met vrij parkeren

Burgemeester en wethouders in Barneveld hebben besloten om op een aantal parkeerterreinen vrij parkeren in te voeren. Het doel van de maatregel is om het centrumbezoek te bevorderen.

Pilot

De maatregel is bedoeld als pilot en wordt ingesteld aansluitend aan het vrij parkeren tijdens het jaareinde 2015 en duurt tot en met augustus 2016. De ervaringen en waarnemingen worden meegenomen in een evaluatie die daarna zal plaatsvinden.

 

Deel dit artikel