Nieuws

100 miljoen euro voor fietsroutes en stallingen bij OV-knooppunten

Het kabinet gaat 100 miljoen euro uittrekken voor het versnellen van de aanleg van fietsroutes (26 miljoen) en het innoveren en vergroten van de stallingsmogelijkheden bij OV-knooppunten (74 miljoen). Dat staat in een brief, die de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven op 12 juli aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Het beschikbaar stellen van 100 miljoen is een van de middelen waarmee Van Veldhoven haar ambities wil realiseren om deze kabinetsperiode 200.000 extra forensen uit de auto en op de fiets te krijgen of op de fiets in combinatie met OV. Een ander middel dat Van Veldhoven wil inzetten om woon-werkverkeer te bevorderen is om met werkgevers in gesprek te gaan over hoe de bestaande (fiscale) regelingen om fietsen te stimuleren optimaal benut kunnen worden.

 

Lees ook: Stationsstalling overvol dankzij trein-fietsreiziger

 

In de brief schrijft Van Veldhoven dat ze om het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk te besteden en om zoveel mogelijk projecten te realiseren maximaal 40% van de projectkosten op zich wil nemen. Van Veldhoven verwacht dat door deze aanpak in totaal voor een kwart miljard euro wordt geïnvesteerd in de fiets.

Uitvraag

Bij de verdeling wordt snelle implementatie een belangrijk selectiecriterium. Vóór de zomer volgt een uitvraag voor fietsprojecten bij de andere overheden. Bij de beoordeling van de aanvragen voor snelfietsroutes wil Van Veldhoven, net als bij eerdere uitvragen, onafhankelijke deskundige partijen zoals de Fietsersbond en CROW- Fietsberaad betrekken. Voor fietsenstallingen bij stations vindt de beoordeling plaats door een breed team van deskundigen van IenW en ProRail.


Dit najaar maakt Van Veldhoven op basis van de door de gemeenten en provincies ingediende plannen een voorstel voor de investeringen uit de 100 miljoen euro, op basis van cofinanciering van maximaal 40%.

Deel dit artikel