Nieuws

Etten-Leur: lager parkeertarief, bezetting stijgt nauwelijks

In januari 2017 werd in Etten-Leur een nieuw parkeerregime ingevoerd. Het dagtarief voor de parkeergarage werd destijds verlaagd van 8 naar 5 euro, maar dat leidde niet tot een grote stijging in de bezetting. Automobilisten die er wel parkeerden, bleven niet langer staan dan voor de beleidswijziging.

Dat blijkt uit een evaluatie van het parkeerbeleid na één jaar, schrijft BN de Stem. Ook werd het tarief voor bewoners uit de omgeving die in de ondergrondse centrumgarage kunnen parkeren verlaagd: van 1075 naar 750 euro. Door beide prijsverlagingen, is er bij de gemeente ruim een ton minder aan inkomsten binnengekomen. Een verlies waar de gemeente wel rekening mee had gehouden.


In totaal maken 64 abonnementhouders gebruik van een plek in de parkeergarage. Een aantal abonnementhouders gaf aan liever op een plek elders in de stad te parkeren, waar het goedkoper of gratis is.

Blauwe zones

Ook bleek dat het voor gebruikers en handhavers soms onduidelijk is welk type vergunning er in welke parkeerzone geldig is. Sinds het nieuwe parkeerbeleid is er altijd voldoende plek in de blauwe zones, maar het is nog onduidelijk waar vergunninghouders wel of niet voor langere tijd mogen staan. Aanvullend onderzoek moet leiden tot een oplossing.


Als tegemoetkoming aan winkeliers werd het parkeren in de blauwe zones het eerste kwartier gratis gemaakt. Daar maken veel bezoekers gebruik van. De regeling heeft ervoor gezorgd dat er minder bekeuringen werden uitgeschreven. De inkomsten voor de gemeente liepen daardoor terug: van 30.000 euro in 2015 naar 22.000 in 2017.

Deel dit artikel