Nieuws

CROW-KpVV en Beter Benutten geven P+Fietsboekje uit

CROW-KpVV brengt samen met Beter Benutten in september het P+Fietsboekje uit. In het boekje dat verschijnt op de CROW-website staat voor welke bestemmingen P+Fiets geschikt is, welk gemeentelijk beleid bevorderlijk is voor P+Fiets en welk beleid het juist tegenwerkt. Maar ook hoe P+Fiets in een totaalpakket voor stedelijke bereikbaarheid past. Daarnaast worden ook ingrediënten geboden voor het maken en beoordelen van een succesvolle business case. Van low profile (zoals in Leeuwarden), tot high profile (zoals in Maastricht).

Het idee ontstond omdat veel gemeenten worstelen met de vraag hoe een P+Fiets te realiseren. Hoe vind je als gemeente een exploitant? En hoe bepaal je of er een haalbare business case onder ligt? Want vanaf dag 1 rendabel, dat lukt niet. Dus zal er wat overheidsgeld bij moeten. Hoe doe je dat?

 

Project

CROW-KpVV heeft hiervoor samen met Beter Benutten  een P+Fiets-project gedaan, samen met de pilotsteden Leeuwarden en Maastricht. In beide steden is het gelukt om P+Fiets van de grond te krijgen (Maastricht start in 2016), zodat die ervaringen beschikbaar zijn om ook de bereikbaarheid in andere middelgrote steden met P+Fiets te optimaliseren.

 

Slim alternatief

In die steden zou de combinatie P+Fiets een slim alternatief zijn omdat het OV vanaf de rand van de stad kwalitatief minder goed georganiseerd is. P+Fiets heeft bovendien nog een voordeel: je hebt geen schaalgrootte nodig. Tien parkeerplaatsen met tien fietsen is ook een prima P+Fiets. Dus kan het ook bij bloemenstallen, viskramen, fastfoodrestaurants etc. Daardoor kunnen gemeenten op een groot aantal plekken en bij alle invalswegen P+Fiets realiseren.

 

Contact

Gemeenten die aan de slag willen kunnen contact opnemen met Hans Voerknecht van het CROW (hans.voerknecht@crow.nl ). Hij kijkt samen met de gemeenten of P+Fiets de stedelijke bereikbaarheid vooruit kan helpen.

 Dit artikel komt uit Verkeer in Beeld

Deel dit artikel