Nieuws

Gemeentelijke parkeerdata nog niet altijd up-to-date

Er komt steeds meer parkeerdata beschikbaar, waardoor goede realtime parkeerinformatie door weggebruikers gebruikt kan worden. Landelijk gezien is het goed op orde, maar tussen gemeentes zijn de verschillen nog groot. Dat zegt Ron Peerenboom, landelijk projectleider parkeerdata, in gesprek met Platform Beter Benutten. Intussen creëren markpartijen Monotch en Prettig Parkeren een kwalitatieve PDC voor parkeerdata.

“We zijn al ruim 5 jaar bezig met het ontsluiten van parkeerdata. Van het betaald straatparkeren is de statische data nu goed op orde. Deze is beschikbaar via het Nationaal Parkeer Register (NPR)”, stelt Peerenboom. Per gemeente zijn er echter nog wel grote verschillen. “Gemeenten moeten deze informatie nu volledig en up-to-date maken en houden. Via een interactieve kaart kunnen zij zien welke statische gegevens over ‘hun’ publieke terreinen en garages zijn ingevoerd en in hoeverre deze kloppen.”

Informatie

Peerenboom legt uit dat zijn platform de komende maanden een ronde maakt langs de verschillende gemeenten, om hen te informeren over de mogelijkheden, het nut en de noodzaak van juiste parkeerdata. “Ik verwacht dat deze zomer de statische parkeerdata voor 90% op orde is voor de (middel)grote steden (G4 en G32). En minstens even belangrijk: dat er dan ook een goed proces is ingevoerd om deze data up-to-date te houden.”

Nut

“Goede parkeerdata zorgt voor minimaal 30% minder zoekverkeer en dus ook voor minder CO2-uitstoot en vertraging, als bezoekers tijdig weten waar een vrije plek beschikbaar is. En voor marktpartijen dragen goede parkeerdata bij aan het verdienmodel voor mobiliteitsapps, het biedt echt toegevoegde waarde”, aldus Peerenboom.

Landelijk dataplatform

Omdat het aanbod van parkeerdata versnipperd en van wisselvallige kwaliteit is, zijn mobiliteitsdataleverancier Monotch en dataleverancier PrettigParkeren begin dit jaar al een samenwerking aangegaan om hoogwaardige, statische parkeerdata via een API te ontsluiten. Vorig jaar is het PDC opgericht dat als doel heeft de marktpartijen te verenigen en gezamenlijk alle parkeerdata via één loket beschikbaar te maken voor de markt.


Maar omdat de data die het PDC levert nog van onvoldoende kwaliteit is om bruikbaar te zijn voor marktpartijen, is Monotch nu de samenwerking aangegaan met Prettig Parkeren. “We willen de parkeerdata echt op een hoger niveau krijgen en alle partijen – overheid én markt – enthousiasmeren de data te leveren", vertelt Menno Malta van Monotch. “Daarom zijn wij de samenwerking met PrettigParkeren aangegaan. Die leveren nu al hoogwaardige data.”


PrettigParkeren levert en exploiteert dienstverlening voor actuele parkeerdata. Het doel is parkeerdata voor iedereen toegankelijk en transparant te maken. Het bedrijf verzamelt, verwerkt en beheert al jarenlang gegevens vrijwel alle publieke als private parkeerlocaties, parkeertarieven en de zonecodes in Nederland. “De data van PrettigParkeren is per direct te gebruiken en daar is behoefte aan”, stelt Malta (voor parkeerapps, vastgoedwaardering ed, red.). Dat er een prijskaartje aan deze data hangt, beaamt Malta: “Kwaliteit heeft zijn prijs”.

 

Deel dit artikel