Nieuws

Fietscampagne moet stationsomgeving Maastricht bereikbaar houden

Maastricht wil fietsers graag faciliteren. Ook bij het station. Daarom maakte in januari 2018 de oude overdekte stalling voor 200 fietsen plaats voor een moderne ondergrondse fietsenstalling met plaats voor 3000 fietsen. Dagelijks maken er inmiddels 1500 fietsers gebruik van. Toch staan er nog steeds honderden fietsen voor het station. Tot ergernis van ondernemers, omwonenden en bezoekers. Daarom startte Maastricht Bereikbaar, in opdracht van gemeente Maastricht, op zaterdag 14 juli met de campagne ‘Staat ‘ie goed?’

Tot vrijdag 20 juli loopt op het stationsplein een promotieteam rond dat fietsers oproept niet lukraak hun fietsen te parkeren. Reeds geparkeerde fietsen krijgen een symbolische groene of rode kaart met daarop info over het gebruik van de stalling. Parallel worden ondernemers bezocht om hen te informeren over de campagne en zo hun werknemers en klanten te stimuleren gebruik te maken van de ondergrondse stalling. Ook tijdens de INKOM op de informatiemarkt van maandag 20 augustus, zal Maastricht Bereikbaar studenten attenderen op het fietsgebruik in de stad.

 

Ingang fietsgarage.

Fietscoaches

In de maand september doet Maastricht Bereikbaar er nog een schepje bovenop. Dan zullen fietscoaches de fietsers rondom het station en in de Stationsstraat, de Wyckerbrugstraat en Rechtstraat attenderen op de stallingsmogelijkheden in Wyck, inclusief de nieuwe ondergrondse stalling. Ze zullen ook het gesprek aangaan: Waarom maak je er wel of geen gebruik van? Verder komen er elders in Wyck als proef nieuwe parkeervakken voor fietsers die hun fiets maar even willen stallen voor bijvoorbeeld een snelle boodschap. De exacte plekken voor het kortparkeren zullen nog door de gemeente, na overleg met de ondernemers, worden aangewezen. Alle ervaringen worden dit najaar geëvalueerd en aangeboden aan het college. Wethouder Gert-Jan Krabbendam van Mobiliteit realiseert zich dat het niet gemakkelijk zal zijn: “Gewoontes doorbreken is lastig, maar ik reken erop dat we heel wat mensen kunnen overtuigen om hun fiets niet meer zomaar ergens neer te zetten.”

Evaluatie

De ervaringen en resultaten van de campagne en de inzet van fietscoaches worden na september geëvalueerd. De conclusies worden betrokken bij de inzet van verdere maatregelen zoals handhaving.

Deel dit artikel