Nieuws

Gemeente Utrecht wil minder parkeerplaatsen in nieuwbouwwijken

De gemeente Utrecht wil dat nieuwbouwwijken minder parkeerplaatsen krijgen. De parkeernorm moet volgens het stadsbestuur omlaag om de leefbaarheid van de stad te verbeteren en leegstand van parkeergarages te voorkomen.

De plannen zijn onderdeel van een nieuwe parkeernota, een document waarin onder andere de hoofdlijnen van het parkeerbeleid van de gemeente staan. Begin 2019 moet er een conceptversie zijn van deze nieuwe parkeervisie.

 

Naast het verlagen van de parkeernorm wil de gemeente ook elektrisch rijden stimuleren en het aantal parkeerplaatsen op de Oudegracht en aan het Janskerkhof verminderen.

 

De gemeente kijkt momenteel naar alternatieven zoals deelauto’s en garages en wil daarnaast ook, zodra dat wettelijk mogelijk is, parkeertarieven af laten hangen van de milieuklasse van de auto.

Toevoeging huidige nota

Daarnaast stelt de gemeente voor om in de huidige parkeernota een aantal bouwprojecten op te nemen waarbij alvast afgeweken mag worden van de parkeernorm. Hierdoor hoeven ontwikkelaars niet meer parkeerplaatsen aan te leggen dan wenselijk is.

 

De huidige parkeernormen zouden namelijk soms belemmeringen vormen bij het realiseren van sociale- en middenhuurwoningen.

Voorkomen dat bouwprojecten vertraging oplopen

Het gaat onder andere op voor de bouwprojecten bij de Merwedekanaalzone, Smakkelaarsveld en Beurskwartier. De gemeente wil tot 25 procent van de parkeernorm af kunnen trekken bij woningen van meer dan 55 vierkante meter. De maatregel moet sociale en middenhuurwoningen financieel haalbaarder maken.

 

Met de toevoeging aan de huidige parkeernorm wil de gemeente voorkomen dat bouwprojecten vertraging oplopen. Anders zou er namelijk gewacht moeten worden op de nieuwe parkeernota.

 

Bron: www.duic.nl

Deel dit artikel