Nieuws

Ondergronds parkeren in de St.-Jan in Den Bosch

In Garagenieuws, in de september editie van PARKEER24, ditmaal aandacht voor de ondergrondse parkeergarage St.-Jan in ’s-Hertogenbosch, die op 21 juli geopend werd en die toen als eerste garage in Nederland de ESPA Gold Award ontving.

De parkeergarage St.-Jan, een ontwerp van Studio Leon Thier, maakt deel uit van een groter plan: de Zuiderpark-Stadswalzone. Bij dit plan horen ook het Rugbycomplex de Dukes, Tennisvereniging de Pettelaer, het Zuiderpark en de vesting.  De drielaagse parkeergarage St.-Jan, die 1.040 parkeerplaatsen heeft en 24/7 geopend is, is onderdeel van het parkeerbeleid van de gemeente met als hoofdlijn lang parkeren naar transferia en overig parkeren aan de rand van een autoluwe binnenstad. De parkeergarage St.-Jan vormt nu aan de oostzijde de entree naar de binnenstad.


Ruwbouw in drie delen opgesplitst

Als onderdeel van het lean plannen en bouwen is de ruwbouw in drie delen opgesplitst: de bouwkuip voor de wokkel, bouwkuip oost van de parkeergarage en bouwkuip west van de parkeergarage. Een deel van de bouwkuipen is droog ontgraven en een deel is nat ontgraven. Via een pijpleiding is de grond afgevoerd naar schepen in de Zuid-Willemsvaart.


M2uur bv kreeg van de gemeente ’s-Hertogenbosch de opdracht om met kunst meer sfeer en beleving in parkeergarage St.-Jan aan te brengen. Uiteindelijk leidde dit tot 22 werken, die zijn onder te verdelen in 3 deelprojecten. Boven de entree voor de auto’s is een panorama van tien bij drie meter met een welkomstboodschap verschenen. In het trappenhuis treft de bezoeker drie plattegronden van ’s-Hertogenbosch aan. In de corridors tenslotte zijn achttien ontwerpen (zes thema’s in drie kleurvarianten) te zien.  


Ontvangt u PARKEER24 nog niet?

Wilt u ook 6 x per jaar het magazine PARKEER24 (online) lezen? Klik hier voor meer informatie over een abonnement en alle andere voordelen.

 

 

Deel dit artikel