Nieuws

Delft presenteert nieuw parkeerbeleid

De gemeente Delft wil parkeerders met eenduidige en duidelijke parkeerregels naar de juiste parkeerplaats leiden. Afgelopen dinsdag praatten ambtenaren de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen daarover bij.

Vanaf 2017 moet de gemeente € 350.000 besparen op de uitvoering van het parkeerbeleid. Gekeken wordt waar besparingen kunnen worden gevonden en op welke manier de gescheiden geldstromen van straatparkeren en garageparkeren meer met elkaar in evenwicht kunnen worden gebracht. Ook wordt onderzocht wie de regie moet voeren over het parkeren met inschakeling van een marktpartij – de gemeente of Parking Delft BV? Het vorige college sprak begin dit jaar de intentie uit om die regie bij de gemeente te houden.

 

Kenteken-parkeren

Verder is uitgebreid ingegaan op het kenteken-parkeren. Dat wordt vanaf januari 2015 fasegewijs ingevoerd. Ook de handhaving kan daardoor digitaal worden uitgevoerd. Verdere digitalisering maakt ook de beschikbaarstelling van parkeerinformatie mogelijk: parkeerders kunnen dan via hun telefoon zien waar in Delft nog een parkeerplek is te vinden. Straatparkeerders zullen bij vernieuwde automaten op straat hun kenteken nog moeten invoeren. Wel wil de gemeente bel-parkeren stimuleren. Kentekengegevens worden niet langdurig bewaard. De gegevens van foutparkeerders worden gedurende de bezwaarperiode opgeslagen.

 

Kentekenherkenning

Het kenteken van een auto bepaalt eind dit jaar al of die auto wel of geen toegang heeft voorbij de huidige pollers op de Rijksstraatweg en de Buitenwatersloot. Die pollers maken plaats voor een proef met kentekenherkenning. Het college wil de autostroom in de binnenstad eind volgend jaar ook op die manier reguleren. Dat levert volgens het college veel minder schades op, minder verkeers- en milieuhinder en meer gastvrijheid.

Het nieuwe parkeerbeleid is vorig jaar ingevoerd en wordt in de tweede helft van volgend jaar tussentijds geëvalueerd. Een politiek debat over het parkeerbeleid volgt later deze maand, in de vergadering van de commissie Ruimte, Verkeer en Wonen van 30 oktober.

 

Deel dit artikel