Nieuws

Vrouwen en Parkeren

Vrouwen en parkeren. Volgens sommige mannen niet altijd een goede combinatie. Toch was het juist een man, John Van Horn, die in 2011 besloot in de VS een aparte organisatie op te zetten, Women in Parking (WIP).

Vrouwen en parkeren

Medio 2011 sloegen een aantal vrouwelijke parkeerprofessionals in de VS de handen ineen. Ze merkten dat vrouwen weliswaar actief waren in de parkeerbranche, maar nog vrijwel niet op directieniveau. Daardoor kon de branche ook niet profiteren van de inbreng van vrouwen op dat niveau. 
Het probleem werd bovendien niet alleen door vrouwen onderkend, vertelt Tiffany Yu, secretaris van Women in Parking. “Van Horn, uitgever van het blad Parking Today, zag dat de parkeerbranche een overwegend door mannen gedomineerde industrie was. Volgens hem weerhield dat vrouwen om een carriere in de parkeerbranche na te jagen. En dat vond hij jammer, want hij geloofde dat meer diversiteit in ideeën uiteindelijk ten goede zou komen aan de hele branche. Tenslotte zijn het zowel mannen als vrouwen  die parkeren en daarom was het volgens Van Horn niet meer dan terecht dat ook de mening van vrouwen zou doorklinken.” Uiteindelijk besloot Van Horn daarom, samen met de vrouwelijke parkeerprofessionals, tot het oprichten van WIP. 


Grote uitdagingen 

Volgens Yu staat de parkeerbranche momenteel voor grote uitdagingen. “Je ziet dat parkeren steeds meer een concurrerende industrie wordt. Met een eindgebruiker die steeds meer waarde verwacht voor het geld dat hij aan parkeren besteedt. Bovendien komt er steeds meer technologie bij kijken. Dit alles maakt het nodig om met een frisse blik naar de branche te kijken en nieuwe ideeën te lanceren en te delen. Want daar profiteert uiteindelijk de hele industrie van.”
 
Yu is ervan overtuigd dat vrouwen daarin hun eigen bijdrage kunnen leveren. “Wij hebben bijvoorbeeld veel leden in marketing-salesposities binnen parkeerbedrijven. Zij zijn gewend om op een andere manier naar parkeren als dienst voor een klant te kijken. En om op een andere manier dan mannen aan de relatie met de klant te werken. Daarbij komt ook dat vrouwen van nature geneigd zijn om te verzorgen. En juist dat aspect willen we ook richting de klant inbrengen.”
 
De afgelopen jaren is WIP uitgegroeid van een klein clubje van 10 mensen tot een organisatie met 200 leden, zowel mannen als vrouwen. Bovendien is het een organisatie die ondersteund wordt door de directies van grote parkeerbedrijven in de VS. Yu wijst erop, dat WIP haar leden bovendien veel te bieden heeft: “We organiseren webinars, brengen nieuwsbrieven uit, houden netwerkbijeenkomsten en zijn aanwezig op vrijwel alle grote parkeerevenementen. Heel bijzonder – en daarin onderscheiden we ons echt – is dat we een mentorprogramma hebben voor onze leden.”
 
De ambities van WIP voor de komende jaren zijn om te komen tot een Europese afdeling en om waar mogelijk financieel op eigen benen te staan. Bovendien wil WIP de karakteristieke stereotiepen rond parkeren doorbreken. Yu: “Van Horn was van mening, dat daarvoor niet alleen vrouwen, maar ook  mannen nodig zijn. Tenslotte zijn mannen verantwoordelijk voor het ontstaan van bepaalde stereotiepen. Dus moeten ze ook betrokken worden bij het doorbreken ervan.” 


Geeft uw mening op LinkedIN

Is een speciale groep nodig om de vrouwen in de parkeerwereld te vertegenwoordigen in Nederland? Laat gerust uw mening horen en stel uw vragen op de LinkedIN group van PARKEER24. Klik hier voor de discussie. 


Intertraffic 

Om de basis te leggen voor een Europese afdeling houdt WIP tijdens Intertraffic Amsterdam op 7 april van 17.00 tot 19.00 een internationale netwerkbijeenkomst in stand 02.102. Tijdens de bijeenkomst wordt de organisatie en haar missie gepresenteerd, maar wordt ook gewezen op de voordelen van een lidmaatschap. Opgeven kan via yu.tiffany@scheidt-bachmann-usa.com.

Meer informatie vindt u op: www.womeninparking.com

Deel dit artikel