Nieuws

Hoogleraar Molenaar benadrukt dat vrij parkeren 'beter' is

In het AD van 20 oktober jl. wordt uitgebreid stil gestaan bij parkeren en de opbrengsten die hieruit voortvloeien voor steden in de omgeving van Rotterdam. Om te onderstrepen dat de parkeerinkomsten dalen en gratis parkeren veelal een betere optie zou zijn, wordt hoogleraar Cor Molenaar van stal gehaald om zijn bevindingen te delen met de lezers.

De parkeeropbrengsten in Rotterdam zijn vorig jaar een miljoen euro lager uitgevallen dan in 2013, meldt het AD. Redenen hiervoor zouden onder meer de economische crisis zijn en de toenemende internet aankopen. Ook de komst van de commerciële parkeergarage Markthal zou omzet hebben afgesnoept van de gemeentelijke inkomsten. 


Knip- en plakprofessor

Reden voor de ‘knip- en plakprofessor Molenaar, zoals hij ook wel in de parkeerwereld wordt genoemd, om gemeenten op te roepen ‘terug te keren naar de basis’. Of te wel: gratis parkeren invoeren. Want, zo stelt Molenaar in het AD, betaald parkeren is bedoeld om verkeersstromen te reguleren en dat is niet meer nodig.  


Vervolgens stelt hij dat vrij parkeren ook een goede oplossing zou zijn om de leegstand in de  binnenstad tegen te gaan. Want, zo is de redenering, onderzoeken wijzen uit dat men vaker naar de winkel zou gaan als het parkeren gratis zou zijn. ‘Betaald parkeren is een barrière die weggenomen moet worden.’ 


Gemiste kans

Op de vraag hoe de kosten van parkeren dan gedekt zouden moeten worden, wordt in het AD geen antwoord gegeven. Ook komt de vraag niet aanbod of men noodzakelijker wijs met de auto naar de stad moet komen. Er zijn tenslotte voldoende alternatieven zoals de fiets of het OV. Ook de redenatie dat meer mensen naar de stad zouden komen als parkeren gratis zou zijn – wat dus parkeerregulering noodzakelijk maakt-, wordt niet uitgewerkt. Een gemiste kans.

 

 

 

Deel dit artikel