Nieuws

Bezoeker binnenstad Amersfoort moet naar parkeergarage

Bezoekers die met de auto naar de binnenstad van Amersfoort komen kunnen binnenkort mogelijk alleen een nog parkeren in een van de acht parkeergarages rond de singel. De gemeente onderzoekt namelijk of de 49 betaald parkeerplaatsen binnen de singels kunnen worden opgeheven.

In dat geval zouden de helft van de parkeerplaatsen kunnen worden omgetoverd tot fietsparkeerplaats. Op de plek waar nu een auto staat, kunnen dan tien fietsen komen te staan. De ander circa 25 plekken zouden kunnen worden bestemd voor vergunninghouders die nu op beeldbepalende plekken als de Appelmarkt en de Kortegracht staan. Die twee plekken zouden dan geheel autovrij kunnen worden gemaakt.

 

Het onderzoek is een gevolg van de moties die werden aangenomen bij de vaststelling van de Visie Stadshart. De Visie had tot doel om de aantrekkelijkheid en vitaliteit van het stadshart, waaronder de binnenstad, te verbeteren. Ook past het in het coalitieakkoord waarin een autoluwe binnenstad als einddoel werd opgenomen. Het college wil dat mensen meer de fiets nemen, maar de 925 stallingsplekken die de binnenstad nu biedt zijn niet toereikend. Bovendien ligt een aantal fietsparkeerplekken volgens de gemeente niet op de juiste plek.

 

De maatregel om 49 betaald parkeerplaatsen op te heffen is volgens het college verantwoord omdat in de parkeergarages nog voldoende overcapaciteit is.

Deel dit artikel