Nieuws

Parkeren in Groningen tien procent duurder

Uit de begroting van de gemeente Groningen blijkt dat de parkeertarieven ongeveer tien procent omhoog gaan.

In de begroting van de gemeente Groningen is 10,9 miljoen euro begroot uit parkeerinkomsten. Dat is een stijging van zo'n 10 procent ten opzichte van vorig jaar, toen de gemeente 9,7 miljoen euro ophaalde uit parkeerinkomsten. Daarmee zou het tarief voor de binnenstad boven de drie euro uitkomen.

Binnenstad en schilwijken

De tarieven gaan omhoog in de binnenstad en in de daarom heen liggende schilwijken met betaald parkeren. Ook het tarief voor parkeervergunningen gaat omhoog. Een uur parkeren in de binnenstad zou bij een verhoging van tien procent 3,20 euro gaan kosten. De exacte bedragen zijn echter nog niet bekend. De gemeenteraad van Groningen zal hier in juni over praten, daarna is duidelijk waar en met hoe veel de tarieven precies zullen stijgen. 

Deel dit artikel