Nieuws

Veghel kiest signatuur

De economische crisis, de opkomst van internet en sociale media hebben de retail voorgoed veranderd. Veel winkelcentra kampen met eenzelfde soort van problematiek: leegstand, verschraling van het (winkel)aanbod waardoor ook de leefbaarheid onder druk komt te staan. “Veghel heeft hier ook mee te maken, voor niet-dagelijkse producten hoeven mensen niet per se meer naar een winkel toe want er zijn voldoende alternatieven, dus als centrumgebied zul je iets moeten doen” zegt Jan-Hein Opheij, centrummanager in de gemeente Veghel.

Durf keuzes te maken

Wethouder Goijaarts: “Veghel moet keuzes maken en die hebben wij duidelijk gemaakt voor het centrum. Er is lef nodig om keuzes te maken maar zolang je niet durft te kiezen, kom je ook niet verder. Wij gaan uit van onze eigen kracht om vanuit daar verder te bouwen. Deze weg hebben we al in 2010 ingezet toen de gemeenteraad het Masterplan Veghel Centrum heeft vastgesteld. Dit is de leidraad voor de keuzes die we nu maken: een compacter centrum dat onderscheidend is van andere winkelcentra.”  Jan-Hein Opheij vult aan: “De winkel moet een meerwaarde bieden waarbij de mix tussen horeca en retail in balans moet zijn. De klant moet weer centraal staan, daar draait het immers allemaal om”. 


Licht, geluid en groen

In 2013 is de eerste fase van het interactieve concept opgeleverd. In ’t Steegje is een combinatie gemaakt van licht, geluid en groen. “Waar er eerst een stenig steegje was waar mensen snel doorheen wilden lopen, is er een totaal andere sfeer gecreëerd. Ik zie nu kinderen dansen op de muziek en genieten.” Wethouder Goijaarts spreekt enthousiast over ’t Steegje wat een vervolg heeft gekregen in het centrum. In de Kalverstraat, Wiekslag en Molenwieken zijn clusters van licht en geluid gerealiseerd. Ook is er op 2 grote zijmuren in het centrum een groene gevel gerealiseerd. De combinatie van licht, geluid en groen is uniek en levert een spectaculair beeld op. “De combinatie maakt het juist zo interessant en uniek, we kunnen hiermee echt inspelen op seizoenen en evenementen waarbij de openbare verlichting is geïntegreerd en dus ook met dit systeem geregeld kan worden. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een ander gevoel en andere emoties rond lopen en dat komt door het toepassen van bepaalde combinaties van licht en geluid” licht Mark van Doorn van Philips toe. “Maar het beste is nog om het gewoon zelf te ervaren, er is zo veel mogelijk met dit systeem. Jan-Hein Opheij vult aan: “Het is echt veel meer een beleving geworden, mensen die het centrum bezoeken ervaren dat zelf ook. De basis ligt er om verder op door te bouwen. We zijn ook nog niet klaar en hopen dat we nieuwe ondernemers kunnen verwelkomen zodat de Veghelse consument graag naar het centrum blijft gaan en misschien zelfs wel vaker een bezoek brengt.”

 

Meten is weten - ook parkeeropbrengsten worden in kaart gebracht

Om te monitoren wat de effecten zijn van alle ingrepen in het centrum, vindt gedurende twee jaar onderzoek plaats. Het onderzoek wordt uitgevoerd door de Erasmus Universiteit. Passantentellingen, het meten van omzetcijfers, monitoren van parkeeropbrengsten maken hiervan onderdeel uit. Daarnaast worden (kwalitatieve) enquêtes onder inwoners en bezoekers gehouden. De resultaten worden geanalyseerd en de eerstvolgende meting wordt over een half jaar uitgevoerd en daaraan gekoppeld volgen de eerste resultaten. De nulmeting vond in september 2015 plaats. 


Vervolg - o.a. uitbreiding blauwe zones

De oplevering van het project staat niet op zichzelf maar maakt onderdeel uit van een reeks aan initiatieven en projecten die het centrum versterken. Het Masterplan Veghel Centrum (2010) is de leidraad en visie op het centrumgebied. De belangrijkste opgave is het vergroten van de koopkrachtbinding van de eigen inwoners. De herontwikkeling van de Markt staat als volgende project op de rol, om daarna verder te gaan om de totale visie uit het Masterplan te realiseren. Daarnaast blijft de gemeente in gesprek met vastgoedeigenaren, centrummanagement en (horeca)ondernemers om kansen te benutten. In 2016 worden bijvoorbeeld ook de blauwe zones verder uitgebreid. 

Deel dit artikel