Nieuws

Nieuwe parkeergarage in Kampen

De voorbereidingen voor de bouw van de nieuwe parkeergarage Buitenhaven, met 223 parkeerplaatsen, in Kampen zijn gestart. Het huidige parkeerterrein is afgesloten, daardoor zal er tijdelijk minder parkeercapaciteit zijn. In de stad zijn nu alternatieve plaatsen aangegeven waar geparkeerd kan worden.

De bouw heeft vertraging opgelopen, omdat er bezwaren waren geuit tegen de bouw van de parkeergarage. Het ontwerp zou niet passend zijn en er was bezwaar tegen 53 extra parkeerplaatsen. De rechter heeft de bezwaren van Stichting Behoud Erfgoed Brunnepe ongegrond verklaard.


Archeologische vondsten

Bij het afgraven van het terrein zijn restanten van een oude schutsluis gevonden. Deze restanten zijn gefotografeerd en gedocumenteerd door een archeologisch bureau. Verder archeologisch onderzoek is volgens de gemeente niet nodig, omdat de resten niet waardevol genoeg zijn.


Saneren grond

De grond waar de parkeergarage komt is vervuild, omdat er vroeger een gasfabriek heeft gestaan. Momenteel wordt de vervuilde grond gesaneerd en worden kabels en leidingen verlegd.


Hegeman Beton en Industriebouw B.V. uit Nijverdal voert de werkzaamheden uit. De verwachting is dat de bouw ongeveer 9 maanden gaat duren. Streven is dat de parkeergarage voor de Hanzedagen in juni 2017 klaar is.

Deel dit artikel