Nieuws

1 op de 100 parkeerplaatsen moet elektrisch laadpunt hebben

Het onafhankelijke Nationaal Kennisplatform Laadinfrastructuur (NKL) heeft op 23 mei de Kencijfers laadinfrastructuur gepresenteerd. Hiermee hebben gemeenten en marktpartijen nu een richtlijn bij het vormen van beleid rond de uitrol van laadinfrastructuur: gemiddeld 1 op de 100 parkeerplaatsen moet beschikken over een laadpunt.

Dergelijke kencijfers waren er tot nu toe niet, waardoor er voor gemeenten nog geen onafhankelijke richtlijn was om te bepalen hoeveel laadpunten er op specifieke locaties zouden moeten komen. De kencijfers bieden inzicht in de behoefte aan laadpunten per locatie voor gemeenten en marktpartijen. Daarnaast maakt het onderzoek een afgewogen parkeerbalans tussen elektrische en niet-elektrische voertuigen. Het onderzoek faciliteert in het strategisch proactief plaatsen van openbare laadinfrastructuur. Er is bovendien een onderzoeksmethodologie gebruikt, om de kencijfers op basis van toekomstige inzichten te actualiseren.

Het onderzoek

Het onderzoeksverslag beschrijft de aanleiding van het onderzoek, de koppeling met parkeerbeleid, de methodiek, de werkwijze van het projectteam en het uiteindelijke resultaat. Het aantal benodigde laadpunten wordt uitgedrukt in een percentage van het aantal parkeerplaatsen. Het percentage hangt af van het soort gebruiker, de functie van de locatie en het gemeentelijk beleid. De Kencijfers worden weergegeven binnen een bandbreedte. 

Onafhankelijk samenwerkingsverband

Het NKL is een samenwerkingsverband van overheden, marktpartijen en kennisinstituten, die betrokken zijn bij publiek laden van elektrisch vervoer. NKL wordt ondersteund door een projectteam bestaand uit een groep van zo'n 20 experts en deskundigen.

 

Download hier de publicatie Kencijfers 2017.

Deel dit artikel