Nieuws

Harlingen: aanpak 'eilandparkeren' en eenvoudiger systeem

Harlingen werkt aan de Nota Parkeerbeleid 2016. Het voorgestelde beleid is een doorontwikkeling van het parkeerbeleid dat in 2011 is ingezet. Want een aantal zaken verdienen de aandacht. Eén van de belangrijkste problemen is het eilandgerelateerd parkeren. Te vaak zorgt het zogenoemde 'eilander blik' nu voor overlast in de straten van Harlingen. Daarnaast wordt het huidige parkeerbeleid, onder meer door de vele verschillende zones, als ingewikkeld ervaren.

Die verschillende problemen en ergernissen wil men oplossen door allereerst het gehele parkeerbeleid sterk te vereenvoudigen, blijkt uit de nieuwe nota. Zo worden de huidige verschillende zones teruggebracht tot twee: binnenstad en vignetgebied. Bewoners van de binnenstad kunnen voor 25 euro per jaar een parkeervergunning krijgen en voor bewoners in het vignetgebied verandert er eigenlijk niets: zij kunnen nog steeds voor 2,50 een parkeervignet kopen dat een jaar geldig is.


Eilandparkeren

In de nota wordt gesproken over een middellange termijn oplossing en een definitieve situatie. Er zijn verschillende scenario’s doorgerekend om het eilandparkeren in goede banen te leiden. Zo is men in gesprek met de reder om de passagiers al bij het parkeren op een op afstand gelegen terrein de mogelijkheid te bieden de bagage in te leveren. Deze plannen moeten nog verder uitgewerkt worden.


Visie

De visie van Harlingen ten aanzien van het gereguleerd parkeren blijft onveranderd: Een evenwichtig en gebruiksvriendelijk parkeersysteem afgestemd op de functies wonen, winkelen, werken, recreëren en eilandbezoek, waarbij de leefbaarheid van de stad en de dorpen gewaarborgd is.

Deel dit artikel