Nieuws

Amsterdam koopt en bouwt parkeergarages voor autoluwe stad

Het college van B en W gaat door met de voorgenomen bouw en afbouw van twee parkeergarages en de geplande aankoop van twee andere garages. De aanbesteding voor de bouw van de Willibrordusgarage wordt stilgelegd tot het moment dat de herinrichtingsplannen voor de omgeving gereed zijn. Het besluit past in de ambitie van het college de binnenstad van Amsterdam zoveel mogelijk autovrij te maken, de grachtengordel deels parkeervrij en woonstraten parkeerluw.

Om de aanwezigheid van de auto en het ruimtebeslag daarvan in de openbare ruimte in Amsterdam te verkleinen, neemt het college meerdere maatregelen. De recent aangekondigde verhoging van de parkeertarieven is daar een van. De bouw en aankoop van in totaal vier nieuwe garages hoort daar ook bij.

 

Het gaat om:

  • De bouw Singelgrachtgarage (800 plekken)
  • De afbouw Vijzelgrachtgarage (circa 250 plekken)
  • De aankoop parkeergarage Amsterdam Centraal (470 plekken)
  • De aankoop nieuwbouwdeel Oosterdokgarage (202 plekken)

Volgens het Amsterdams college versterken maatregelen zoals de verhoging van de parkeertarieven en de bouw en aankoop van de vier garages elkaar bij de ambitie de buurten autoluw te maken.

 

Bij vier van deze vijf garages is openstelling een noodzakelijke voorwaarde om de omgeving eromheen autoluw te kunnen herinrichten. Het college wil deze garages daarom zo snel mogelijk openstellen.

 

Het plan voor de Willibrordusgarage loopt echter voor op de uitwerking van de opheffings- en herinrichtingsplannen. Daarom worden voor deze garage komend jaar eerst de gebiedsvisie en de bijbehorende herinrichtingsplannen in de omgeving afgerond.

Grootschalige herinrichting verblijfsgebieden

Parkeergarages maken het mogelijk om in één wijk op relatief korte termijn geconcentreerd en grootschalig straatparkeerplekken op te heffen. Hierdoor worden grotere gebieden volledig autovrij en heringericht tot aantrekkelijke gebieden, met meer ruimte voor fietser, voetganger en groen.

 

Deel dit artikel