Nieuws

Parkeernorm vertraagt woningbouwprojecten structureel

Een gemeentelijke parkeernorm vertraagt de binnenstedelijke woningbouw. Bij een groot aantal bouwprojecten in Zuid-Holland blijkt het fysiek en financieel complex om het vereiste aantal parkeerplaatsen te realiseren en tegelijkertijd het project rendabel te houden. Daardoor lopen de projecten vertraging op of worden ze helemaal afgeblazen. Ook staan gerealiseerde parkeergarages vaak leeg.

Dat is de conclusie uit het onderzoek ‘Parkeren en Verstedelijking’, dat Provincie Zuid-Holland uitvoerde. Het onderzoek bevestigt de uitkomsten van de studie van onderzoeksbureau REBEL naar de belemmeringen voor binnenstedelijk bouwen in het kader van het BO MIRT-onderzoek ’Stimuleren Stedelijk Bouwen’ van het Rijk en het netwerk Zuidelijke Randstad.

Desinvesteren

Op verzoek van provincie Zuid-Holland leverden gemeenten, diverse corporaties, ontwikkelaars en beleggers uit de provincie meer dan 30 voorbeelden aan van geplande, afgeblazen en recent opgeleverde woningbouwcomplexen, in de buurt van hoogwaardig openbaar vervoer (HOV). In totaal was voor al deze projecten €17.000.000,- gedesinvesteerd in leegstaande parkeerplaatsen.

 

Volgens gedeputeerde Adri Bom-Lemstra van Ruimtelijke Ordening illustreert het onderzoek de financiële risico’s en belemmeringen van toekomstige binnenstedelijke ontwikkelingen in relatie tot de parkeernorm. “Dit onderzoek kan helpen om anders naar de parkeernorm te kijken, bijvoorbeeld door meer maatwerk en keuzevrijheid toe te staan."

OV-georiënteerde ontwikkeling

Provincie Zuid-Holland heeft de ‘Transit Oriented Development/OV-georiënteerde’ TOD-handreiking daarom opgenomen in het Programma Ruimte. De provincie wil deze handreiking toepassen in gesprekken met gemeenten over woon- en leefniveau op HOV-locaties.

Deel dit artikel