Nieuws

Den Helder past parkeerbeleid aan

De gemeente Den Helder gaat naar aanleiding van het evaluatierapport over de proef met gratis parkeren in het centrum het parkeerbeleid op enkele punten aanpassen. Zo wordt de maximale parkeerduur in de blauwe zones van vijf uur teruggebracht tot drie uur.

Ook de gratis parkeertijd in de parkeergarage Sluisdijk wordt overeenkomstig aangepast. Men kan in het vervolg drie uur in plaats van vijf uur gratis parkeren. Voor ieder uur dat men langer parkeert wordt een euro per uur in rekening gebracht.

 

Aanleiding voor de bijstelling was ondermeer dat veel werknemers in het centrum de parkeerschijf doordraaiden zodat ze de hele dag gratis konden parkeren. Deze groep parkeerders zorgde daarmee voor een verhoogde parkeerdruk op de meest aantrekkelijke parkeerterreinen, waardoor bezoekers van het centrum minder kans hadden op het vinden van een parkeerplek. Omdat het stimuleren van het centrumbezoek het hoofddoel was van het invoeren van gratis parkeren, moet dit ongewenste gedrag worden ontmoedigd, aldus het college.

 

Het aantal uren parkeercontrole in het centrum wordt verhoogd. Dit aantal was vanwege het invoeren van gratis parkeren in 2017 verlaagd. Tijdens de proef zijn er veel klachten ontvangen over foutief parkeren en over het doordraaien van de parkeerschijf. De parkeercontrole richt zich op de ‘blauwe zones’ maar zal ook extra aandacht besteden aan genoemde klachten.

 

Het doel van de maatregelen naar aanleiding van het evaluatierapport is om de beschikbare parkeerruimte in het centrum eerlijker te verdelen onder de verschillende groepen belanghebbenden: bewoners, ondernemers, bezoekers en natuurlijk het winkelend publiek.

Na het invoeren van de maatregelen wordt bekeken wat de effecten zijn en of verdere bijstelling van het beleid nodig is.

Deel dit artikel